Đền chùa Tràng Kênh Thủy Nguyên, Hải Phòng

Đền chùa Tràng Kênh Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cùng Phượt – Khu di tích đền chùa Tràng Kênh nằm tại Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng gồm có 3 ngôi đền thờ Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo và ngôi chùa Tràng Kênh Trúc Lâm Tự trong cùng quần thể di tích.

Trong tâm thức nhân dân Đại Việt, Bạch Đằng là hội tụ của sức sống dân tộc. Điển hình của lối nghĩ như vậy có thể dẫn ra câu thán tuyệt diệu của Phạm Sư Mạnh:

Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc nhật
Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu

Tạm dịch là

Kỳ quan của vũ trụ là mặt trời lên từ hang Dương Cốc,
Khí thiêng sông núi đọng lại ở chốn Bạch Đằng. 

Sông Bạch Đằng còn gọi là Bạch Đằng Giang (tên nôm Sông Rừng) hiệu là sông Vân Cừ, là một con sông chảy giữa Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Năm 938 Ngô Quyền là người đầu tiên tiến hành trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Năm 981 Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn đã tái tạo một trận Bạch Đằng Giang 2, đánh tan thủy quân Tống trên dòng sông thiêng này. 300 năm sau, ngày 9-4-1288, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với tướng sĩ nhà Trần, cũng đã đạt được một chiến công hiển hách lần thứ 3 trên sông Bạch Đằng. Đại Việt đã làm cho giặc Mông-Nguyên kinh hồn tán đởm, bắt sống đại tướng Ô Mã Nhi, đánh đắm hơn 400 chiến thuyền và tiêu diệt hơn 8 vạn quân giặc, khiến cho Thái tử Thoát Hoan phải trốn trong ống đồng cùng với đám tàn quân chạy về Tàu.

Đền thờ Lê Hoàn

Đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người đã lần thứ 3 đánh thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng

Sơ đồ trận Bạch Đằng năm 938

Đường dẫn vào đền thờ Ngô Quyền

Ngay cửa đền thờ Ngô Quyền có 2 con voi làm bằng đá ong

Sơ đồ trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền

Tràng Kênh Trúc lâm tự

Ngôi chùa nằm trên một mỏm núi nhỏ, phía trên khu đền thờ 3 vị tướng quân

 

 

Tìm trên Google :

  • chùa tràng kênh
  • chùa minh đức thủy nguyên
  • đền thờ trần hưng đạo thủy nguyên
  • đền thờ ngô quyền thủy nguyên
  • đền thờ lê hoàn thủy nguyên
  • di tích đền chùa tràng kênh
3.9/5 - (10 đánh giá)