Buses from Ha Noi to Ho Chi Minh

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Ha Noi to Sai Gon. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information.

Ngoài sử dụng tàu, ô tô cũng là một trong những lựa chọn cho hành trình Bắc – Nam (Ảnh – Internet)


THESINHTOURIST

 • Route : Ha Noi – Sai Gon
 • Schedule : Call
 • Contact : 04 39290394 –  08 38389593
 • Dia chi : 64 Tran Nhat Duat(Ha Noi) – 246-248 De Tham, Quan 1(TPHCM)

HOANG LONG

 • Route : Ha Noi – Sai Gon (Ho Chi Minh)
 • Schedule : Luong Yen (5h-23h) Nuoc Ngam (10h-16h) Sai Gon (5h-23h)
 • Contact : 031 3920920 – 04 39877225 – 04 39946617 – 08 22438989 – 08 35113113

MAI LINH

 • Route : Ha Noi – Sai Gon (Ho Chi Minh)
 • Schedule : Ha Noi 10h-15h-17h Sai Gon 15h-17h30-19h
 • Contact : 04 36336699 – 08 39292929

PHUONG HOANG

 • Route : Ha Noi (Hung Yen) – Sai Gon(Ho Chi Minh)
 • Schedule : Call
 • Contact : 04 39878676 – 08 66745275

TAN DAT

 • Route : Ha Noi – Sai Gon (Ho Chi Minh)
 • Schedule : Giap Bat 11h-13h-16h Ben xe Mien Dong 11h-17h-19h30
 • Contact : 04 38567567 – 08 22181056 – 0902 008567 – 0906 688567

KHANG KIEN

 • Route : Hai Duong – Sai Gon
 • Schedule : Hai Duong 14h15  Day 1-11-21 (Lunar Calendar) Sai Gon  15h30 Day 1-15-25 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0320 3857999 – 0985 471515

Search on Google

 • Buses from Ha Noi to Ho Chi Minh city
 • Bues to Sai Gon
 • Buses to Ha Noi
 • Buses from Sai Gon to Ha Noi
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Sai Gon Recent Posts