Buses to Bac Lieu

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Sai Gon to Bac Lieu. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information. Apart from these buses, you can travel to Bac Lieu by sitting on buses from Sai Gon to Ca Mau and get off at Bac Lieu.

Nhà Công tử Bạc Liêu, một điểm đến nổi tiếng (Ảnh – Internet)

SAIGON AND THE SOUTH TO BAC LIEU

PHUONG TRANG

 • Route : Sai Gon – Bac Lieu
 • Schedule : Ben xe mien Tay 8h15-9h15-16h15-23h15 Bac Lieu 9h30-15h30-22h30-23h30
 • Contact : 08 38309309

HOANG XUAN

 • Route : Ca Mau – Bac Lieu
 • Schedule : Call
 • Contact : 0781 3955955 – 0780 3567567

MAI LINH

 • Route : Sai Gon – Bac Lieu
 • Schedule : Call
 • Contact : 08 39292929

KIM YEN

 • Route : Ca Mau – Bac Lieu – Can Tho – Sai Gon
 • Schedule : Call
 • Contact : 08 62783225 – 0915 756777

HAO

 • Route : Sai Gon – Bac Lieu – Ho Phong
 • Schedule : Call
 • Contact : 0780 3567606 – 0919 940990 – 08 39552755

Local buses in Bac Lieu

# 1: Phu Loc  town (Soc Trang province) – Bac Lieu city – Lang Tram
# 2: Bac Lieu city– Nha Mat – Xiem Can – Vinh Chau town (Soc Trang province)
# 3: Hung Thanh commune (Vinh Loi district) – Bac Lieu city–  Vinh Trach –  Vinh Chau town (Soc Trang province)
# 4: Chu Chi crossroads – Ho Phong  – Gia Rai – Ganh Hao
# 5: Phuoc Long town – Bridge No 2 – Hoa Binh – Vinh Hau
# 6: Ngan Dua town (Hong Dan province) – Ninh Quoi – Sap bridge – Bac Lieu city
# 7: Bac Lieu city – Nha Mat – Go Cat – Ganh Hao
# 8: Quan Lo – Phung Hiep


Search on Google

 • Sleeping buses to Bac Lieu, Vietnam
 • Buses from Hanoi and Saigon to Bac Lieu
 • Open buses to Bac Lieu
 • Local buses in Bac Lieu
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Bac Lieu Recent Posts