Buses to Binh Duong

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Ha Noi and Sai Gon to Binh Duong. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information.

Bình Dương nổi tiếng nhất có lẽ là Khu du lịch Đại Nam (Ảnh – Internet)

HANOI AND THE NORTH TO BINH DUONG

DUC TUAN

 • Route : Phu Tho – Ha Noi – Sai Gon – Binh Duong
 • Schedule : Phu Tho 7h cac ngay 04-14-24 am lich Binh Duong 4h cac ngay 08-18-28 am lich
 • Contact : 0933 901446 – 0988 141072

THANH LONG

 • Route : Thanh Hoa – Binh Duong
 • Schedule : Call
 • Contact : 0945 179133 – 0973 846739 – 0168 7643117

NGOC YEN

 • Route : Thanh Hoa – Sai Gon – Binh Duong
 • Schedule : 16h
 • Contact : 037 3541060

LONG THU

 • Route : Tho Xuan (Thanh Hoa) – Sai Gon – Binh Duong
 • Schedule : 17h
 • Contact 037 388 4414 – 0983 605854 – 0912 605854

Local buses in Binh Duong

# 01 : Thu Dau Mot-My Phuoc

Binh Duong bus station- CMT8- Ong Danh bridge- Cho Cay Dua- Mui Tau- National Road 13- So Sao- My Phuoc

# 02 : Thu Dau Mot- Cong Xanh

Binh Duong bus station- CMT8- Nga Sau- Yersin- Binh Duong highway- Hung Vuong- Province Road 741- UBND xa Chanh Phu Hoa- Nga Ba Cong Xanh

# 03 : Thu Dau Mot- Vinh Tan

Binh Duong bus station- CMT8- Nga Sau- Yersin- Binh Duong highway- Hung Vuong- Province Road 742- UBND xa Phu Chanh- Cau Tho Ut- Nga Ba Vinh Tan

# 04 : Thu Dau Mot – Mien Dong

Binh Duong bus station-Province Road 745-UBND huyen Thuan An- Ong Bo bridge- Binh Duong highway- Sai Gon eastern bus station

# 05 : Thu Dau Mot- Tan Van

Binh Duong bus station- Duong 30/4- Binh Duong highway- Ong Bo bridge- Province Road 743- 550 crossroads- Nga Ba Yazaki- Cho Di An- Binh Thung- Province Road 743- Binh An

# 06 : Thu Dau Mot- Uyen Hung

Binh Duong bus station- CMT8- Thich Quang Duc- Province Road 743- Nga Ba Binh Quoi- Province Road 746- Cho Tan Phuoc Khanh- Tan Uyen

# 07 : Thu Dau Mot- Suoi Tien water park

Binh Duong bus station- CMT8- Nga Sau- Yersin- Province Road 743- 550 crossroads- Cau Vuot Song Than- Suoi Tien water park

# 08 : Thu Dau Mot- Thanh Tuyen

Binh Duong bus station- CMT8- Nga Sau- Yersin- Cho Cay Dua- Nga Ba Suoi Giua- Nga Ba Nong Truong Phan Van Tien

# 09 : Di An- Sai Gon eastern bus station

Cho Di An- Tran Hung Dao- Nguyen An Ninh- xa Dong Hoa- KCX Linh Trung- KCN Song Than- National Road 13- Sai Gon eastern bus station

# 10 : My Phuoc- Long Hoa

TT My Phuoc- Cau Quan- Long Nguyen- Long Tan- Cau Ho Da- Long Hoa

# 11 : My Phuoc- Cay Truong

TT My Phuoc- National Road 13- Lai Hung- Lai Uyen- Nga Ba Tru Van Tho- Cay Truong

# 15 : Binh Duong- Binh Phuoc

Binh Duong bus station- Binh Duong highway- Nga Tu So Sao- Province Road 741- Cong Xanh- Phu Giao- Dong Xoai- Binh Phuoc hospital

# 16 : Tan Phuoc Khanh- Vietnam National University Ho Chi Minh bus station

UBND xa Tan Vinh Hiep- Nga Tu Thuan Giao- Nga Tu Hoa Lan- Binh Duong highway- Nga Tu Dat Khanh- Nga Sau An Phu- Tan Dong Hiep bus station- Nga Tu Chieu Lieu- Nga Ba Cay Diep- Duong Nguyen An Ninh- Duong Ba Giang- National Road 1K- Nga Tu Linh Xuan- Xa Lo Ha Noi- Suoi Tien water park- Vietnam National University Ho Chi Minh bus station

# 18 : Dai Nam- Tan Ba-Bien Hoa

Binh Duong bus station- Cho Bung- Nga Tu Dat Thanh- Cho Thuan Giao- Nga Sau An Phu- Tan Dong Hiep bus station- Nga Ba Dong Tan- Nga Ba Cay Diep- Nga Ba Binh Thung- National Road 1K- Hoa An bridge- Nga Tu Hoa An bridge- CMT8- Duong 30/4- QL1 cu- Bien Hoa airport- National Road 1K- BX Bien Hoa

# 21 : Binh My- Binh Duong bus station

Binh My( Cu Chi)- Phu Cuong bridge- Huynh Van Cu- CMT8- Nga Sau- Nga Ba Lo Chen- Binh Duong bus station

# 611 : Di An- Thu Duc

550 crossroads- Province Road 743- National Road 1K- Kha Van Can- Vo Van Ngan- Le Van Viet- Nguyen Van Tang- Nguyen Xien- Tram Nuoc Long Binh

# 613 : Thu Dau Mot- An Suong

Binh Duong bus station- Binh Duong highway- Nga Tu Binh Hoa- Cho Lai Thieu- National Road 13- Nga Tu Binh Phuoc- National Road 1K- Nga Tu Ga- Nga Tu An Suong

# 614 : Ben Duoc- Dau Tieng

TT Dau Tieng- Province Road 744- Tinh Lo 15- Den Ben Duoc

# 615 : Ben xe Cho Lon – Dai Nam park

Ga Cho Lon B, 190 A6 Ly Thuong Kiet Quan 10, 270 Ly Thuong Kiet Quan 10, 605 Hoang Van Thu Q.Tan Binh, 59 Hoang Van Thu – Nga 4 Phu Nhuan Q.Phu Nhuan, 780 Nguyen Kiem – Nga 5 Go Vap Q.Go Vap, C1 Cu xa Lam Son Q.Go Vap, 1333/1B Quoc lo 1A Quan 12, Nga 4 Binh Phuoc, Nga 4 Binh Hoa, Vietnam – Singapore industrial zone, Nga 4 Hoa Lan, Nga 4 Go Dau, Binh Duong university, 512 hospital, Nga 3 Suoi Giua, Dai Nam park

# 616 : Ben Thanh – Dai Nam park

Ben Thanh, Thao Cam Vien, Ben xe Mien Dong, Doi dien Truong Dai hoc Luat TP HCM Quoc lo 13 Q.Binh Thanh, Can Nhon Hoa Quoc lo 13 Q.Thu Duc, Nga 4 Binh Phuoc, Nga 4 Binh Hoa, Vietnam – Singapore industrial zone, Nga 4 Hoa Lan, Nga 4 Go Dau, Binh Duong university, 512 hospital, Nga 3 Suoi Giua, Dai Nam park

SAIGON AND THE SOUTH TO BINH DUONG 

QUOC THANG

 • Route : Binh Duong – Phong Dien (Ba Ria Vung Tau)
 • Schedule : Binh Duong 7h Phong Dien 15h
 • Contact :  0939 117219 – 0919 935951

HOA THUAN

 • Route : Ca Mau – Ben Cat (Binh Duong)
 • Schedule : Ca Mau 8h-19h50 Ben Cat 3h-19h
 • Contact : 0908 608001 – 0918 731379 – 0913 165369

DANH LOI

 • Route : Ben Cat (Binh Duong) – Dai Ngai (Soc Trang)
 • Schedule : 6h
 • Contact : 079 3858417 – 0987 737929 – 0974 727333
 • Route : Nga Nam – Ben Cat (Binh Duong)
 • Schedule : Nga Nam 5h Ben Cat 18h
 • Contact: 0945 454779 – 0933 722575

PHUOC HUE

 • Route : O Mon – Binh Duong
 • Schedule : O Mon 7h30 Binh Duong 15h
 • Contact: 0710 2481489 – 0918 322599 – 0907 322599

MY HIEN

 • Route : Ca Mau – Binh Duong
 • Schedule : Ca Mau 8h Binh Duong 8h
 • Contact :  0918 647264 – 0919 954924

HOANG VU

 • Route : Rach Gia – Binh Duong
 • Schedule : Rach Soi 5h30-6h30 Binh Duong 6h-7h
 • Route : Rach Gia – Ben Cat
 • Schedule : Rach Soi 4h30-7h30 Ben Cat 4h-5h
 • Route : Ha Tien – Binh Duong – Ben Cat
 • Schedule : Ha Tien 16h Ben Cat 20h
 • Contact : 077 3853608 -0918 165972 – 0939 485915 – 0932 811157

MINH QUAN

 • Route : Phan Rang – Binh Duong
 • Schedule : Call
 • Contact : 0918 214096 – 0903 850790

PHUOC HUNG

 • Route : Ca Mau – Ben Cat – Chon Thanh
 • Schedule : Ca Mau 6h20-18h30 Ben Cat 3h-17h30 Chon Thanh 16h30
 • Route : Ca Mau – Binh Duong – Dong Xoai
 • Schedule : Ca Mau 6h20-18h30 Binh Duong 4h30-7h-18h
 • Contact : 0913 844490 – 0918 807270

NAM VIET

 • Route : Vung Tau – Binh Duong
 • Schedule : Vung Tau 6h30 Binh Duong 10h
 • Contact : 0908 532582 – 0908 532592

TU TY

 • Route : Rach Gia – Binh Duong
 • Schedule : Rach Gia 5h30-7h30 Binh Duong 6h-7h15
 • Route : Rach Gia – Ben Cat
 • Schedule : 4h30-17h30 Ben Cat 5h30-19h
 • Contact: 077 3836362 – 0918 747484 – 0918 841060 – 0944 416526

TUNG CHAU

 • Route : Nga 3 Vung Tau – Soc Trang – Phu Loc
 • Schedule : Nga 3 Vung Tau 5h-5h30 Phu Loc 5h15-5h40
 • Contact :  0903 312440 – 0903 047441
 • Route : Binh Duong – Soc Trang – Phu Loc
 • Schedule : Binh Duong 6h Phu Loc 5h
 • Contact : 0918 563821
 • Route : Nga 3 Vung Tau – My Quoi
 • Schedule : Nga 3 Vung Tau 5h My Quoi 5h
 • Contact :  0937 334517

HUE TAM

 • Route : Nga Nam (Soc Trang) – Tan Uyen (Binh Duong)
 • Schedule : Nga Nam 6h10 Tan Uyen 5h15
 • Contact :  0913 184709 – 0903 671840 – 0919 365008

THANH BINH

 • Route : Tan Uyen – An Phu – Ca Mau
 • Schedule : An Phu, Tan Uyen 4h-5h-18h Ca Mau 5h-9h-16h-19h
 • Contact : 0780 3845176 – 0919 646097 – 0917 940999 – 0918 228282

HOANG HAI QUAN

 • Route : Binh Duong – Rach Gia
 • Schedule : Rach Soi 17h30 Ben Cat 19h
 • Contact : 077 3835281 – 0907 661166 – 0913 994400

NHU Y

 • Route : Ben Tre – Binh Duong
 • Schedule : Ben Tre 7h30 Binh Duong 12h30
 • Contact : 0913 110501

DAI PHAT

 • Route : Soc Trang – Binh Duong
 • Schedule : My Tu 5h40 Binh Duong 13h
 • Contact : 0909 113888

Search on Google

 • Sleeping buses to Binh Duong, Vietnam
 • Buses from Hanoi and Saigon to Binh Duong
 • Open buses to Binh Duong
 • Local buses in Binh Duong
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Binh Duong Recent Posts