Buses to Hung Yen

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – All information on bus routes from Hanoi and Ho Chi Minh to Hung Yen. Kindly contact them by phone number in the article to have the most accurate information.

Phố Hiến Hưng Yên (Ảnh – VTV Hưng Yên)

Local buses in Hung Yen

Hai bus station – Trieu Duong bus station, Hung Yen
Hai bus station – Cac duong: Hong Quang – Tran Hung Dao – Bach Dang – Thong Nhat – Le Thanh Nghi – Nguyen Luong Bang – National Road No 5 – Quan Goi – National Road No 38 – Thi Tran Ke Sat  – Thi Tran An Thi – Truong Xa – National Road No 39 – Hung Yen city – Nguyen Van Linh – Ngan hang Cong Thuong – National Road No 39 – Trieu Duong bus station

Hai bus station – Hung Yen bus station, Hung Yen
Hai bus station – Cac :  Hong Quang – Tran Hung Dao – Bach Dang – Thong Nhat- Le Thanh Nghi – National Road No 37 (duong 39B cu) – National Road No 38B – Cho Gao – Nguyen Van Linh – Hung Yen bus station

Giap Bat bus station  – Hung Yen bus station
 Giap Bat bus station – Hung Yen bus station luot di qua cac tuyen pho: BX Giap Bat – National Road No 1 – Thuong tin – Quan Ganh – Dong van – National Road No38 – Hoa Mac – Cau Yen Lenh – Hung Yen city – Hung Yen bus station

Ha Noi – Van Giang
Ha Noi – Van Giang luot di qua cac tuyen pho: BX Giap Bat – Giai Phong – Phap Van – Tam Trinh – Minh Khai – Vinh Tuy – De Nguyen Khoai – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai – Tran Nhat Duat – Nguyen Van Cu  – Nguyen Van Linh – Phu Thi – Kieu Ky – 179 – Thi tran Van Giang

Luong Yen bus station – Hung Yen
Luong Yen bus station – Hung Yen luot di qua cac tuyen pho: BX Luong Yen -Nguyen Khoai(doc Minh Khai) – Tran Khanh Du – Tran Quang Khai (de tren)- Cau Chuong – Nguyen van Cu – Nguyen Van Linh- National Road No 5 – Nhu Quynh – Pho Noi – 39 – Lieu Xa – Tan Lap – Yen My – Trung Hung – Minh Chau – Bo Thoi – Truong Xa – Luong Bang – Nguyen Van Linh(Hung Yen)- BX Hung Yen – Dien Bien (Hung Yen) – Bai Say  – Bo ho Ban Nguyet (Hung Yen city).

HO CHI MINH AND THE SOUTH TO HUNG YEN

TRONG HIEN

 • Route : Hung Yen – Rach Gia Kien Giang
 • Schedule : Cho Thi cac ngay 8-18-28 (Lunar Calendar) Rach Gia cac ngay 1-11-21 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0321 3832238 – 0919 880546

PHUONG HOANG

 • Route : Sai Gon – Hung Yen
 • Schedule : Call
 • Contact : 0321 3558558 – 0321 3667042 – 04 39878676 – 08 37164928 – 08 66745275 – 08 66783314

NHAN VIET

 • Route : Sai Gon – Sao Do – Nam Sach – Hung Yen – Hai
 • Schedule : Hung Yen Hai 6-13-20-28 (Lunar Calendar) Sai Gon  2-9-16-22 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0321 3830871 – 0912 311867 – 0975 609088

ANH TAN

 • Route : Hung Yen – Sai Gon – KCN Tan Binh
 • Schedule : Hung Yen cac ngay 2-12-22 (Lunar Calendar) Sai Gon cac ngay 5-15-25 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0943 314668

Search on Google

 • Buses to Hung Yen
 • Buses from Ha Noi to Hung Yen
 • Buses from Ho Chi Minh to Hung Yen
 • Transport in Hung Yen
 • Hung Yen local buses
 • Travel to Hung Yen by buses
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Hung Yen Recent Posts