Buses to Kien Giang

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Ha Noi and Sai Gon to Kien Giang. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information.

Kiên Giang là một tỉnh có nhiều vùng biển đẹp ở Việt Nam (Ảnh – Internet)

HANOI AND THE NORTH KIEN GIANG

ANH MANH

 • Route : Giao Thuy – Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : Giao Thuy 9-19-28 (Lunar Calendar) Kien Giang 2-12-22 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0350 3829845 – 0912 334171 – 0912 187535

NHAN

 • Route : Rach Gia – Thai Binh – Hai Phong
 • Schedule : Rach Gia 2-10-18-23 (Lunar Calendar) Thai Binh, Hai Phong 5-15-21-28 (Lunar Calendar)
 • Contact :  0908 259704

ANH DAT

 • Route : Thai Binh – Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : Thai Binh 6h sang ngay chan (Lunar Calendar) Rach Gia 1-4-6-8-10-12-15-18-20-22-24-26-28 (Lunar Calendar)
 • Contact :  0913 500059

TRONG HIEN

 • Route : Hung Yen – Rach Gia
 • Schedule : Cho Thi (Hung Yen) 19h 8-18-28 (Lunar Calendar) Rach Gia 1-11-21 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0321 3832238 – 0919 880546

NGOC AN

 • Route : Ha Tien – Kien Giang – Kien Xuong – Thai Binh
 • Schedule : Ha Tien 16h 1-10-16-22 (Lunar Calendar) Kien Xuong 5h 6-14-19-26 (Lunar Calendar)
 • Contact : 077 3860922 – 0913 608637

Local buses in Kien Giang

# 01 : Rach Gia – Tac Cau

Nguyen Binh Khiem – Tran Phu – Tran Hung Dao – Nguyen Trung Truc –National Road No 61 – National Road No 63

# 02 : Rach Gia – Thanh An

Nguyen Binh Khiem – Tran Phu – Tran Hung Dao – Nguyen Trung Truc – National Road No 80

# 03 : Rach Gia – Giong Rieng

Nguyen Binh Khiem – Tran Phu – Ngo Quyen – Nguyen Van Cu – Nguyen Trung Truc – National Road No 61 – Tinh lo Ben Nhut, Giong Rieng

# 04 : Rach Gia – Hon Dat

Nguyen Binh Khiem – National Road No 80

SAI GON AND THE SOUTH KIEN GIANG

PHUONG TRANG

 • Route : Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : Ben xe mien Tay tu 1h den 23h45 Rach Gia tu 1h den 24h
 • Contact : 08 38309309 – 077 3691691

MAI LINH

 • Route : Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : 8h-11h13h-16h-21h-23h
 • Contact : 08 39393939

TUYET HON

 • Route : Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule :  Call
 • Contact : 08 22391288 – 0977 663663 – 077 3960960 – 077 3864129 – 077 6254369

TAN HONG PHUOC

 • Route : Vi Thanh – Ha Tien
 • Schedule : Vi Thanh 6h Ha Tien 1h20
 • Contact :  0711 3876759 – 0989636131 – 0918766772

ANH DUY

 • Route : Dong Nai – Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : Dong Nai 3h Rach Gia 12h
 • Contact : 077 3506024 – 0919 742347

CO BA HO

 • Route : Sai Gon – Ha Tien
 • Schedule : Call
 • Contact : 0919 514006 – 0913 637232

DONG PHUOC

 • Route : Tay Ninh – Ha Tien
 • Schedule : Tay Ninh 17h Ha Tien 17h15
 • Contact : 066 3813666

DIEU

 • Route : Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : Call
 • Contact : 077 3610610 – 077 3612612 – 077 3836084 – 0913 993119

HOANG VU

 • Route : Rach Gia – Binh Duong
 • Schedule : Rach Soi 5h30-6h30 Binh Duong 6h-7h
 • Route : Rach Gia – Ben Cat
 • Schedule : Rach Soi 4h30-7h30 Ben Cat 4h-5h
 • Route : Ha Tien – Binh Duong – Ben Cat
 • Schedule : Ha Tien 16h Ben Cat 20h
 • Contact : 077 3917756 – 0918 812995 – 0906 925599 – 0903 763893 – 0906 925566

UT CUONG

 • Route : Chau Doc – Kinh Tam Ngan – Rach Gia
 • Route : Chau Doc – Ha Tien
 • Schedule : Chau Doc 5h30 Rach Gia 11h30
 • Contact : 076 3575453 – 0913 675815 – 0918 614427

TU TY

 • Route : Ha Tien – Rach Gia – Binh Duong – Ben Cat
 • Schedule : Rach Gia 4h30-5h30-7h30-17h30 Ben Cat 5h30-19h Binh Duong 6h-7h15
 • Contact :  077 3836362 – 0918 747484 – 0918 841060 – 0944 416526

HONG HOA

 • Route : Khanh Binh (An Giang) – Ha Tien
 • Schedule : Khanh Binh 6h Ha Tien 1h
 • Contact : 0918 515972 – 0168 8004658

HAI HAU

 • Route : Rach Gia – Ha Tien
 • Schedule : Call
 • Contact :  0918 006647

CHAU HA

 • Route : Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : Call
 • Contact : 077 3921139 – 0947 693636 – 0918 006645 – 0909 454157 – 0909 524499

NGUYEN DUNG

 • Route : Ha Tien – Sai Gon
 • Schedule : Call
 • Contact :  077 3852073 – 08 37520126

THANH TAI

 • Route : Rach Gia – Vung Tau
 • Schedule : Rach Soi 20h Vung Tau 19h30
 • Contact : 0913 792404 – 0914 212626

THAO BANG

 • Route : Ben Tre – Ha Tien
 • Schedule : Ben Tre 7h30 Ha Tien 7h05
 • Contact : 075 3850354 – 0913 721721 – 0919 378272

TAN

 • Route : Sai Gon – Ha Tien
 • Schedule : Ben xe mien Tay 7h-8h-19h-20h Ha Tien 7h-8h-9h-22h
 • Contact :  077 3852047 – 077 3852050 – 0918 311151 – 0913 994298 – 0919 044499

KIEU DIEM

 • Route : Ha Tien – Ben Tre
 • Schedule : Call
 • Contact :  077 3856463 –  0918 322138 – 0918 749344

BA DUNG

 • Route : Sai Gon – Rach Gia
 • Schedule : Call
 • Contact : Tac Cau 7h-20h Sai Gon 9h-15h
 • Contact : 077 3837207 – 0913821095 – 0918006970

DUY QUANG

 • Route : Rach Gia – Vung Tau
 • Schedule : Call
 • Contact :  077 6507374 – 0939 949997

DUC THIEN

 • Route : Rach Gia – Sai Gon – Vung Tau
 • Schedule : 8h-20h
 • Contact :  077 2234999 – 0919 553399 – 0983 620243

BA MINH

 • Route : Cau Ke – Rach Gia – Ha Tien
 • Schedule : Cau Ke 4h Ha Tien 16h30
 • Route : Tra Vinh – Ha Tien
 • Schedule : Tra Vinh 4h50 Ha Tien 19h
 • Contact :  074 3867089 –  0913 155157

LE VON

 • Route : Ca Mau – Rach Soi
 • Route : Ca Mau – Ha Tien
 • Schedule : Call
 • Contact :  0918 157742 – 0949 682654 – 0906 070221

NGOC TUYET

 • Route : Vung Tau – Rach Gia
 • Schedule : Vung Tau 2h30-3h-3h30 Rach Gia 19h-21h Rach Soi 19h30-20h
 • Contact :  064 3862158 – 0913 947795 – 0913 949640 – 0913 948835

NGOC TRINH

 • Route : Sai Gon – Ha Tien
 • Schedule : Sai Gon 7h-8h-17h-19h-20h Ha Tien 7h-9h-22h
 • Contact : 0918 258169 – 0903 746128

KUMHO SAMCO

 • Route : Sai Gon – Ha Tien
 • Schedule : Ben xe mien Tay 9h30-11h-15h30-21h-22h Ha Tien 7h50-11h-20h20-21h10-22h30
 • Route : Sai Gon – Hon Chong
 • Schedule : Sai Gon 11h Hon Chong 21h30
 • Route : Sai Gon – Kien Luong
 • Schedule : Sai Gon 11h-15h30-20h45 Kien Luong 9h-22h-22h15
 • Contact :  08 35112112 – 08 38338180 -Ha Tien: 077 3959797 Hon Chong: 077 3704477 Kien Luong: 077 3704343

HOANG HAI QUAN

 • Route : Binh Duong – Rach Gia
 • Schedule : Rach Soi 17h30 Ben Cat 19h
 • Contact : 077 3835281 – 0907 661166 – 0913 994400

NHU NGOC

 • Route : Ha Tien – Vung Tau
 • Schedule : Ha Tien 18h15 Vung Tau 19h
 • Contact :  0917 227827
 • Route : Rach Gia – Vung Tau
 • Schedule : Rach Gia 19h30 Vung Tau 2h15
 • Contact :  0918 663344
 • Route : Rach Soi – Vung Tau
 • Schedule : Rach Soi 19h Vung Tau 17h
 • Contact :  0913792404
 • Route : An Minh (Kien Giang) – Long Hai (Ba Ria Vung Tau)
 • Schedule : An Minh 16h Long Hai 2h
 • Contact : 0937 444899

Search on Google

 • Buses to Kien Giang, Vietnam
 • Buses to Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
 • Buses from Ho Chi Minh to Kien Giang, Vietnam
 • Transport in Kien Giang, Vietnam
 • How to go to Kien Giang, Vietnam
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Kien Giang Recent Posts