Buses to Quang Ninh

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Ha Noi and Sai Gon to Quang Ninh. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information.

Tp Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh – Internet)

HANOI AND THE NORTH TO QUANG NINH

PHUC XUYEN

 • Route : Ha Tu – Cot 8 – Nguyen Van Cu – Cao Thang – Bai Chay bus station – Tp Uong Bi – Thi tran Mao Khe – Thi tran Dong Trieu – Bac Ninh – Cau Thang Long – My Dinh bus station
 • Schedule : My Dinh (5h45-6h15-6h45-7h15-8h15-9h15-9h45-10h15-10h45-11h15-11h45-12h15-12h45-13h15-13h45-14h-14h45-15h45-16h15-16h45-17h15-17h45) Bai Chay (5h45-6h15-6h45-7h15-7h45-8h15-8h45-9h15-9h45-12h15-12h45-13h15-13h45-14h45-15h15-15h45-16h15-16h45)
 • Contact :  033 3663366 – Bai Chay 0978 627619 My Dinh 0912 069739

HOANG LONG

 • Route : Ha Noi – Cua Ong
 • Schedule : Luong Yen, My Dinh, Cua Ong lien tuc tu 5h00 den 19h00
 • Contact :  Ha Noi: 505 Minh Khai. Contact (04)3987.5410. 28 Tran Nhat Duat, Contact (04) 39.28.28.28. Ben xe Luong Yen, so 1 Nguyen Khoai, Contact (04)3987.7225. 873 Giap Bat, Contact (04) 36646617 Quang Ninh: 02 Nguyen Van Cu-Ha Long, Contact (033)3566268

QUY NGOC

 • Route : Ha Noi – Cua Ong
 • Schedule : Giap Bat (16h15) Cua Ong (8h15)
 • Dia chi : To 14 khu 4, phuong Hung Thang, Ha Long, Quang Ninh

SINH THANH

 • Route : Ha Noi – Cam Pha
 • Schedule : Cam Pha (3h20, 5h30) Luong Yen (11h30, 12h15)
 • Contact : Xe 14N-9672 (033) 3723969 – (033) 3935935 – 0915 446929) Xe 14N-9056 (033 3710343 – (033) 3935935 – 0913 266197 – 0915 374888)

TUYEN NAM

 • Route : Ha Noi – Cua Ong
 • Schedule : Cua Ong (7h15) Giap Bat (14h40)
 • Contact : 0168 3292559

KA LONG

 • Route : Ha Noi – Mong Cai
 • Schedule :  My Dinh (19h00, 19h30, 20h30, 21h30 ) Mong Cai (18h00, 19h00, 19h30, 22h00, 22h40)
 • Contact : 0989 158388 – 0986 763222

DUC PHUC

 • Route 1 : Ha Noi – Tien Yen
 • Schedule : Luong Yen (10h00) Tien Yen (3h15)
 • Contact : (033) 3741879 – 0123 2288389
 • Route 2 : Ha Noi – Cua Ong
 • Schedule : My Dinh (Dang cap nhat) Cua Ong (Dang cap nhat)
 • Contact : 0936 359111 – 0936 556558

KUMHO VIET THANH

 • Route : My Dinh bus station – Hoang Quoc Viet – Nga tu Co Nhue – Tram soat ve Thang Long – Cau vuot Bac Ninh – Cau Cho Yen Phong – Tram xe Buyt Pho moi – Pha lai – Nga 3 Sao Do – 99 Thanh Quan – Dong Trieu – Mao Khe – Road to Hai Phong – Uong Bi – Bai Chay bus station – Tram xang Loong Toong – Hon Gai bus station – Cam Pha
 • Schedule : 5h30 den 17h30 lien tuc 30′ moi chuyen
 • Contact : 04 37689874 – 0985 888099

Local buses in Quang Ninh

# 01: Bai Chay bus station – Van Don district

Bai Chay bus station – Cot dong ho – Cau Kenh Liem – Cot 8 – Ha Tu – Cam Pha – Cua Ong – Cai Rong town – Bai Dai huyen Van Don

# 03: Old Hon Gai bus station – Cau Ba Tan (Troi town Huyen Hoanh Bo)

Old Hon Gai bus station –  Kinh Liem bridge– Loong Toong crossroads –  Bai Chay bridge – Cai Lan port crossroads–  Bai Chay (Ha Long road) – Cai Dam – Nga tu ao ca –  Bai Chay bus station – Troi town – Ba Tan bridge

# 06: Doc do Thi xa Uong Bi – Trung tam phuong Vang Danh Thi xa Uong Bi

Doc do Uong Bi – Uong Bi – Clock tower in Uong Bi – Vang Danh

# 07: Km15 Mong Cai city – San Golf Vinh Thuan

Km15 Mong Cai city – Noi thi Mong Cai city – Tra Co – San Golf Vinh Thuan

# 08: Dong Trieu bus station – Ha Phong, Ha Long city

Dong Trieu bus station – Noi thi Uong Bi – National Road No 18A – Bai Chay bridge – Ha Long city – Ha Tu

# 10: Old Hon Gai bus station – Hoanh Bo

Hon Gai bus station – Nga tu Loong Toong – Sa To market – Bang bridge – Mong Duong crossroads – Troi town –  Le Loi commune committee –  Hoanh Bo brick factory

# 11: Bai Chay bus station – Yen Hung district

Bai Chay bus station – Dai Yen – km 11 – National Road No 10B –  Quang Yen town – Rung ferry station (Yen Hung district)

SAIGON AND THE SOUTH TO QUANG NINH

HOANG LONG

 • Route : Sai Gon – Quang Ninh
 • Schedule : Ben xe mien Dong 14h Cua Ong 15h
 • Contact : 08 22438989 – 033 6273119

Search on Google

 • Buses to Quang Ninh, Vietnam
 • Buses from Hanoi/Saigon to Quang Ninh, Vietnam
 • Local buses in Quang Ninh, Vietnam
 • Buses to Ha Long bay, Vietnam
 • Travel to Ha Long by buses
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Quang Ninh Recent Posts