Buses to Soc Trang

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Ha Noi and Sai Gon to Soc Trang. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information.

Tượng đài trung tâm Tp Sóc Trăng (Ảnh – Internet)

SAIGON AND THE SOUTH TO SOC TRANG

PHUONG TRANG

 • Route : Sai Gon – Soc Trang
 • Schedule : Ben xe mien Tay : 0h30-7h-9h-11h-12h-14h-16h-18h-21h-23h Ben xe Soc Trang 0h30-1h30-6h30-8h30-9h30-10h30-12h30-14h30
 • Contact : 08 38309309 – 079 3868868

HIEN LOAN

 • Route : Sai Gon – Soc Trang – My Xuyen
 • Schedule : Call
 • Contact : 08 38305004 – 08 38338200 – 079 3852852 – 079 3831832

MAI LINH

 • Route : Sai Gon – Soc Trang
 • Schedule : 6h30 den 23h30
 • Contact : 08 39393939

TAN VAN THUAN 2

 • Route : Tra Cu – Tra Vinh – Phnom Penh
 • Schedule : Tra Cu 21h Tra Vinh 23h Phnom Penh 4h
 • Contact : 074 3840231 – 0913 980015 – 0919 253630 Tai Cam Pu Chia 017 599 981 – 017 935517 – 011 500979 – 0978 704768
 • Route : Soc Trang – Phnom Penh
 • Schedule : Soc Trang 1h
 • Contact : 079 2233777 – 0933 373838 Tai Phnom Penh 017 599981

HOANG VAN

 • Route : Sai Gon – Soc Trang – Long Phu
 • Schedule : 6h den 17h va 20h30 den 24h
 • Contact : 079 3856769 – 0913 785679 – 0913 862307
 • Route : Sai Gon – Soc Trang – Kinh Ba
 • Schedule : Kinh Ba 5h den 20h
 • Contact : 079 3846311 – 0913 785679 – 0913 862307
 • Route : Sai Gon – Soc Trang – Dai Ngai
 • Schedule : Dai Ngai 6h-8h-13h-16h-20h-0h
 • Contact : 079 3858333 – 0913 959222 – 0913 785679 – 0913 862307

MY DUYEN

 • Route : Sai Gon – Soc Trang
 • Schedule : Sai Gon 6h den 22h Soc Trang 7h-8h-13h30-14h30-16h30-21h-0h
 • Route : Sai Gon – Truong Khanh (Long Phu – Soc Trang)
 • Schedule : Sai Gon 6h den 18h Truong Khanh 6h30-7h30-8h30-13h-15h21h30-23h30
 • Contact : 08 35378816 – 0903 861192 – 079 3844303
 • Route : Sai Gon – My Tu
 • Schedule : Sai Gon 6h den 18h My Tu 6h45-14h15h30-20h-22h
 • Contact : 0903 861192
 • Route : Sai Gon – Phung Hiep
 • Schedule : Sai Gon 6h den 22h Phung Hiep 7h30-8h-8h30-9h-13h30-14h30-16h30-22h30-23h-0h30
 • Route : Sai Gon – Long Phu
 • Schedule : Sai Gon 6h den 19h Long Phu 7h-8h-14h20-21h
 • Contact : 08 35378816 – 0903 861192 – 079 3857333

DAI PHAT

 • Route : Soc Trang – Binh Duong
 • Schedule : My Tu 5h40 Binh Duong 13h
 • Contact : 0909 113888

TAN TAN LOI

 • Route : Sai Gon – Phung Hiep – Soc Trang
 • Schedule  : Call
 • Contact : 08 39607582 – 39601105 (Sai Gon) – 0711 2247827 – 0903 856130 (Phung Hiep) – 079 3610525 (Soc Trang)

HOANG VINH

 • Route : Sai Gon – Soc Trang
 • Schedule : Sai Gon 8h-10h-12h-15h-17h-23h Soc Trang tu 6h den 1h
 • Contact : 08 38539268 – 08 38539269  – 079 3627627

DANH LOI

 • Route : Ben Cat – Soc Trang – Dai Ngai
 • Schedule : 6h o 2 dau ben
 • Contact : 079 3858417 – 0987 737929 – 0974 727333
 • Route : Nga Nam – Ben Cat
 • Schedule : Nga Nam 5h Ben Cat 18h
 • Contact : 0945 454779 – 0933 722575

HUE TAM

 • Route : Nga Nam – Tan Uyen (Binh Duong)
 • Schedule : Nga Nam 6h10 Tan Uyen 5h15
 • Contact : 0913 184709 – 0903 671840 – 0919 365008 – 0908 659985 – 0918 290174 – 0909 568763

TUNG CHAU

 • Route : Nga 3 Vung Tau – Soc Trang – Phu Loc
 • Schedule : Nga 3 Vung Tau 5h-5h30 Phu Loc 5h15-5h40
 • Contact : 0903 312440 – 0903 047441
 • Route : Binh Duong – Soc Tran – Phu Loc
 • Schedule : Binh Duong 6h Phu Loc 5h
 • Contact : 0918 563821
 • Route : Nga 3 Vung Tau – My Quoi
 • Schedule : Nga 3 Vung Tau 5h My Quoi 5h
 • Contact : 0937 334517

Local buses in Soc Trang

# 1: Soc Trang city – Thanh Tri – Nga Nam.
# 2: Soc Trang city – Chau Thanh – Nga Bay town (Hau Giang).
# 3: Soc Trang city – Long Phu – Dai Ngai.
# 4: Soc Trang city – My Xuyen – Kinh Ba (Tran De).
# 5: Soc Trang city – Ke Sach.
# 6: Soc Trang city – My Tu.
# 7: Soc Trang city – Vinh Chau.
# 8: Soc Trang city – Dai Ngai – An Lac Thon.


Search on Google

 • Sleeping buses to Soc Trang, Vietnam
 • Buses from Hanoi and Saigon to Soc Trang
 • Open buses to Soc Trang
 • Local buses in Soc Trang
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Soc Trang Recent Posts