Buses to Tay Ninh

Thích thì click đi

All information on bus routes from Sai Gon (Ho Chi Minh) to Tay Ninh. Kindly contact them by phone number in the article to have the most accurate information.

Tòa thánh Tây Ninh (Ảnh – Internet)

SAI GON (HO CHI MINH) – TAY NINH

NAM CHANH

 • Route : Sai Gon – Tay Ninh
 • Schedule : Tan Bien 2h30 Sai Gon 11h-15h
 • Contact : 0913 107399 – 0979 767010

THANH MY

 • Route : Ca Mau – Tay Ninh
 • Schedule : Ca Mau 17h20-19h Tay Ninh 17h30-1h
 • Contact : 0913 763053 – 0903 039101

TAN THANH NHAN

 • Route : Tay Ninh – Can Tho – Ca Mau
 • Schedule : Tay Ninh 1h30-3h40 Ca Mau 2h30-17h40
 • Contact :  0913 134553 – 0909 155776

DONG PHUOC

 • Route : Tay Ninh – Ha Tien
 • Schedule : Tay Ninh 17h Ha Tien 17h15
 • Contact : 066 3812667 – 0909 467409 – 0934 153435
 • Route : Tay Ninh – Ca Mau
 • Schedule : Tay Ninh 17h30 Ca Mau 19h15
 • Contact : 066 3812667 – 066 3625895 – 0903 007107

CONG DANH

 • Route : Tay Ninh – Dong Thap
 • Schedule : Tay Ninh 4h30 Tan Hong 6h30
 • Contact : 066 3843416 – 0908 352984

Local buses in Tay Ninh

Cu Chi bus station – Go Dau bus station

Go Dau bus station – National Road No 22 – Trang Bang bus station- National Road No 22- Cu Chi bus station

Truong Mit- Cu Chi bus station

Cay xang Hung Diep (xa Truong Mit, huyen Duong Minh Chau, Tay Ninh)- Province Road No 784- Province Road No 782- Province Road No 787 – Nga 3 Cha Ray- ranh gioi tinh Tay Ninh- Huong lo 2- Tinh lo 7- National Road No 22- Cu Chi

Moc Bai – Go Vap – Ben Thanh
Moc Bai- National Road No 22- Go Dau- National Road No 22- Ly Thuong Kiet- To Ky- Quang Trung- Nguyen Kiem- Phan Dinh Phung- Hai Ba Trung- Ton Duc Thang- Ham Nghi- Ben Thanh

Tay Ninh bus station-  Moc Bai border gate economic zones
Tay Ninh bus station- duong Trung Nu Vuong- duong 786- nga tu Huu Nghi- duong Xuyen A- Khu kinh te Cua Khau Moc Bai

Tay Ninh bus station- Go Dau
Tay Ninh bus station- duong Trung Nu Vuong- duong 30/4- duong cach mang thang tam- duong Pham Hung (Ca Bao Dao)- duong 797- cho Long Hoa- duong 797- nga ba Giang Tan- National Road No 22B- Go Dau

Moc Bai- Tan Binh- Ben Thanh
Moc Bai- National Road No 22- Go Dau- National Road No 22- Truong Chinh- Ba Queo- Cong Hoa- Lang Cha Ca- Hoang Van Thu- Xuan Dieu- Xuan Hong- Truong Chinh- Nga Tu Bay Hien- Ly thuong Kiet- Nguyen Chi Thanh- Thuan Kieu- Hong Bang- Tran Phu- Nguyen Thi Minh Khai- Pham Viet Chanh- Cong Quynh- Pham Ngu Lao- De Tham- Tran Hung Dao- Quach Thi Trang- Pham Hong Thai- Nguyen Thi Nghia- Le Lai- Khach San New World

Tay Ninh bus station to Duong Minh Chau bus station
khach Tay Ninh – Duong Trung Nu Vuong – Duong 30/4 – Duong Le Loi – Duong Nguyen Thai Hoc – Duong Vo Thi Sau – Duong Pham Van Dong – Duong Pham Hung – Duong Nguyen Du – Cua so 2 Cho Long Hoa – Cua so 5 Cho Long Hoa – Cua so 1 Cho Long Hoa – Duong Hung Vuong – Duong Pham Van Dong – Duong Ly Thuong Kiet – Duong CMT8 – Province Road No 781 – Duong Minh Chau

Tay Ninh bus station to Xa Mat border gate
Tay Ninh bus station – duong Trung Nu Vuong – duong Vo Van Truyen – Nga tu Cong an Thi Xa – duong Tua Hai – quoc lo 22B – Xa Mat border gate (huyen Tan Bien)

Truong Mit- cau K13- Duong Minh Chau
Bo Heo – Province Road No 787 – Province Road No 782- Province Road No 784- Ben Cay xang Nam Viet (Nga 3 cau K13- Tay Ninh)

Tay Ninh bus station to Ka Tum (Tan Chau, Tay Ninh)
Tay Ninh bus station – Duong Trung Nu Vuong – Duong 30/4 – Nga 3 Mit Mot- Duong Lac Long Quan – Duong Pham Van Dong – Duong Hung Vuong – Duong Chau Van Liem – Duong Ly Thuong Kiet – Duong CMT8 – Duong Dien Bien Phu (DT 799) – Duong Boi Loi (DT 790) – Nga ba Lam Vo – Duong 785 – Dong Pan – Ka Tum

Hoa Thanh- xa Bien Gioi (Chau Thanh, Tay Ninh)
Hoa Thanh- Cua so 5 cho Long Hoa- Cua so 1 cho Long Hoa- Duong Hung Vuong- Duong Pham Van Dong- Nga Tu Ao Ho- Duong Lac Long Quan- Duong 30/4- Duong Trung Nu Vuong- Duong Truong Quyen- Province Road No 781- Duong lien xa Bien Gioi (huyen Chau Thanh)- Cho xa Bien Gioi- Nga tu Don Bien Phong 839

Search on Google

 • Buses to Tay Ninh
 • Buses from Ho Chi Minh to Tay Ninh
 • Tay Ninh local buses
 • Travel to Tay Ninh by buses
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Tay Ninh Recent Posts