Hotels and Hostels in Ba Tri, Ben Tre

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Ba Tri, Ben Tre province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ben-tre

Bến dừa, Bến Tre (Ảnh – Huỳnh Thành)

Find the Hotels and Motels in Ben Tre
Dong Duong
Address : 30 duong 19-5, Ba Tri town, Ba Tri, Ben Tre
Contact : 075 3762661

Rang Dong
Address : 108 tinh lo 885, Vinh An, Ba Tri, Ben Tre
Contact : 075 3762999

Hoang Vu
Address : 120 Vinh Phu, Ba Tri town, Ba Tri, Ben Tre
Contact : 075 3850173

Phuc Khang
Address : Duong 19-5, Ba Tri town, Ba Tri, Ben Tre
Contact : 075 3850649

Hoang Giang
Address : Tinh lo 885, Ba Tri town, Ba Tri, Ben Tre
Contact : 075 3761423

Hung Trinh
Address : 98 tinh lo 885, Ba Tri town, Ba Tri, Ben Tre
Contact : 0917 161893

Gia Phat
Address : Tinh lo 887, An Hiep, Ba Tri, Ben Tre
Contact : 075 3763279

Bao Hung
Address: 3 Chu Van An, Group 6, Ba Tri town, Ba Tri, Ben Tre
Contact: 075 3783783

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in ben tre, hotels and motels in ba tri, hotels and motels in binh dai, hotels and motels in chau thanh, hotels and motels in cho lach, hotels and motels in giong trom, hotels and motels in mo cay, hotels and motels in thanh phu

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ben Tre Recent Posts