Hotels and Hostels in Binh Dai, Ben Tre

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Binh Dai, Ben Tre province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ben-tre

Bến dừa, Bến Tre (Ảnh – Huỳnh Thành)

Find the Hotels and Motels in Ben Tre

33 Hotel
Address : Tinh lo 883, Binh Dai town, Binh Dai, Ben Tre
Contact : 075 3851518

Tay Do
Address : Tinh lo 883, Binh Dai town, Binh Dai, Ben Tre
Contact : 075 3851315

Phi Phung
Address : Tinh lo 883, Chau Hung, Binh Dai, Ben Tre
Contact : 075 2473000

Nhut Minh
Address : 275/4 Nguyen Dinh Chieu, Ap Binh Hoa, Binh Dai town, Binh Dai, Ben Tre
Contact : 075 3851532 – 0918 683888

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in ben tre, hotels and motels in ba tri, hotels and motels in binh dai, hotels and motels in chau thanh, hotels and motels in cho lach, hotels and motels in giong trom, hotels and motels in mo cay, hotels and motels in thanh phu

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ben Tre Recent Posts