Hotels and Hostels in Chau Thanh, Ben Tre

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Chau Thanh, Ben Tre province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ben-tre

Bến dừa, Bến Tre (Ảnh – Huỳnh Thành)

Find the Hotels and Motels in Ben Tre

Buu Dien
Address : Province Road No 883, Chau Thanh town, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 3895613

Canh Hong
Address : Phu Ngai, Phu An Hoa, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 3895532

Con Phung
Address : Ap 10 Tan Thach, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 3822198

Thao Nhi
Address : 12 ap Tan Phu, Tan Thach, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 0908 626338 – 075 3860009

An Khanh
Address : National Road No 60, An Khanh, Chau Thanh, Ben Tre
Contact :

Minh Tam
Address : Province Road No 883, Phu An Hoa, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 3985934

79
Address : National Road No 60, Huu Dinh, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 3503279

Ngoc Thu Thu
Address : National Road No 60, Huu Dinh, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 6558853

Hai Au
Address : National Road No 60, Huu Dinh, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 3575576

Huong
Address : National Road No 60, Huu Dinh, Chau Thanh, Ben Tre
Contact : 075 3825404

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in ben tre, hotels and motels in ba tri, hotels and motels in binh dai, hotels and motels in chau thanh, hotels and motels in cho lach, hotels and motels in giong trom, hotels and motels in mo cay, hotels and motels in thanh phu

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ben Tre Recent Posts