Hotels and Motels in Ben Cat, Binh Duong

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Ben Cat, Binh Duong province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-binh-duongFind the Hotels and Motels in Binh Duong
Khach san Phuc Hoang Kim
Dia chi : Thi tran My Phuoc, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3557778

Khach san Thuy Duong Anh
Dia chi : Duong TC2, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3566179

Khach san Hoang Minh Chau
Dia chi : Duong NE8, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3577778

Khach san Ngoc Hoa
Dia chi : Duong TC2, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3559814

Khach san Au Lac
Dia chi : Duong DA 1-2, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3687979

Khach san 88 Vina
Dia chi : DA 1-2 Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3510161

Khach san Phu Thanh
Dia chi : Duong NE9, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3912297

Khach san Rosana
Dia chi : O 34, Lo F2, Duong NA3, My Phuoc 3, Chanh Phu Hoa, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3543724 – 0906 305234

Nha nghi Ngoc Tuyet
Dia chi : Quoc lo 13, My Phuoc, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3556635

Nha nghi My Phuoc 2
Dia chi : Duong DA 1-2 Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3556268

Nha nghi My Lanh
Dia chi : Quoc lo 13, My Phuoc, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3565088

Nha nghi Xuan Quynh
Dia chi : Quoc lo 13, My Phuoc, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 2213136

Nha nghi Hong Quoc
Dia chi : Nguyen Van Thanh,  Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0918 134170

Nha nghi Phuong Dung
Dia chi : Nguyen Van Thanh, Ben Cat, Binh Duong
Dien thoai : 0650 3560262

Thuong Villa
Address: Goc duong TC3, Vong xoay My Phuoc 2, Ben Cat, Binh Duong
Contact: 0919 489936

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in binh duong, hotels and motels in ben cat, hotels and motels in dau tieng, hotels and motels in di an, hotels and motels in lai thieu, hotels and motels in phu giao, hotels and motels in tan uyen, hotels and motels in thuan an, hotels and motels in thu dau mot, 

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Binh Duong Recent Posts