Hotels and Motels in Ca Mau city, Ca Mau

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Ca Mau city, Ca Mau province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ca-mau

Cape Ca Mau (Photo: Nguyen Hoang Long)

Ca Mau
Address : 20 Phan Ngoc Hien, Ward 2, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3831165

Kim Phung
Address : 13 Ly Bon, Khu pho 2, Ward 4, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3835012

Sao Mai
Address : 30 Phan Ngoc Hien, Ward 2, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3831035

Cong Doan Ca Mau
Address : 9 Luu Tan Tai, Ward 5, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3833245

Thien Phuc
Address : 38-40 Ly Bon, Ward 4, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3832267

Anh Nguyet
Address : 207 Phan Ngoc Hien, Ward 6, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3567666

Thanh Son
Address : 22 Phan Ngoc Hien, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3815525

Thai Hoang
Address : 345B Nguyen Trai, Ward 9, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3591777

Ward Nam
Address : 91-93 Phan Dinh Phung, Ward 4, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3832129

Song Hung
Address : 28 Phan Ngoc Hien, Ward 2, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3822822

Minh Hai
Address : 1 Tran Hung Dao, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3831036

Hoang Gia
Address : 29 Tran Hung Dao, Ward 5, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3819999

Bong Hong
Address : 12D Quang Trung, Ward 7, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3831544

Thien Phuc 2
Address : 15A Hung Vuong, Ward 7, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3827169

Quoc Te
Address : 179 Phan Ngoc Hien, Ward 6, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3825118

Sieu Thi
Address : 1 Hung Vuong, Ward 7, Ca Mau city, Ca Mau
Contact : 0780 3836786

Kim Hang
Address: 455A Nguyen Trai, Phuong 9, Ca Mau city, Ca Mau
Contact: 0949 101404

Kieu Diem
Address: 114 Nguyen Tat Thanh, Phuong Ly Van Lam, Ca Mau city, Ca Mau
Contact: 0942 244776

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google: hotels and motels in ca mau, hotels and motels in cai nuoc, hotels and motels in ca mau, hotels and motels in dam doi, hotels and motels in nam can, hotels and motels in ngoc hien, hotels and motels in phu tan, hotels and motels in thoi binh, hotels and motels in tran van thoi, hotels and motels in u minh

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ca Mau Recent Posts