Hotels and Motels in Cai Nuoc, Ca Mau

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Cai Nuoc, Ca Mau province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-ca-mau

Cape Ca Mau (Photo: Nguyen Hoang Long)

Kim Trang
Address : Duong CMT8, Cai Nuoc town, Cai Nuoc, Ca Mau
Contact : 0780 6294808

Hong Van
Address : Duong CMT8, Cai Nuoc town, Cai Nuoc, Ca Mau
Contact : 0124 6511189

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google: hotels and motels in ca mau, hotels and motels in cai nuoc, hotels and motels in ca mau, hotels and motels in dam doi, hotels and motels in nam can, hotels and motels in ngoc hien, hotels and motels in phu tan, hotels and motels in thoi binh, hotels and motels in tran van thoi, hotels and motels in u minh

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Ca Mau Recent Posts