Hotels and Motels in Chi Linh, Hai Duong

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Chi Linh Hai Duong province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

Find the Hotels and Motels in Hai Duong
Sao Do
Address: So 119 – Duong Nguyen Trai 1- Phuong Sao Do, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 6266555 – 0972 753187

Con Son Trade Travel Hotel
Address: Tien Son, xa Cong Hoa, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3882630

Duyen Hai 1
Address: Quan Sui, Loi Dong, P.Cong Hoa, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3883656 – 0932 209788

Duyen Hai 2
Address: Quan Sui, Loi Dong, P.Cong Hoa, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3883656 –  0932 209788

Hong Nhung
Address: Xa Cong Hoa, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3882070

Lan Anh
Address: Xa Cong Hoa, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3882968

Pha Lai
Address: Pho Luc Dau Giang, Pha Lai town, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3880316

Con Son lake guess house
Address: , Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3882982

Nha khach Quan khu 3
Address: Duong Nguyen Trai, Sao Do town, Chi Linh, Hai Duong
Contact: 0320 3882289

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google :hotels and motels in hai duong, hotels and motels in binh giang, hotels and motels in cam giang, hotels and motels in chi linh, hotels and motels in gia loc, hotels and motels in hai duong, hotels and motels in kim thanh, hotels and motels in kinh mon, hotels and motels in nam sach, hotels and motels in ninh giang, hotels and motels in thanh ha, hotels and motels in thanh mien, hotels and motels in tu ky, hotels and motels in hai duong, hotels and motels in binh giang, hotels and motels in cam giang, hotels and motels in chi linh, hotels and motels in gia loc, hotels and motels in hai duong, hotels and motels in kim thanh, hotels and motels in kinh mon, hotels and motels in nam sach, hotels and motels in ninh giang, hotels and motels in thanh ha, hotels and motels in thanh mien, hotels and motels in tu ky

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Hai Duong Recent Posts