Hotels and Motels in Hai Duong city, Hai Duong

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Hai Duong city, Hai Duong province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

Find the Hotels and Motels in Hai Duong
Thanh Binh
Address : 139 Ngo Quyen, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 6251391

Nam Cuong
Address : So 10 dai lo 30-10, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3894888

Thanh Dong
Address : Km1, Nguyen Luong Bang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3891450

Hoang Nguyen
Address : 444 Nguyen Luong Bang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3892478

Tan Huong
Address : So 1 Den Thanh, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3843546

Hoa Binh
Address : 8/3 Den Thanh, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3850723

Huong Nguyen
Address : 555 Ben Han, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3844555

Hoa HOng
Address : 6 Hong Quang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3854564

Huu Nghi
Address : So 1 Doan Ket, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3855859

Phuong Anh
Address : 18.1.3 Tay Nam Cuong, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3832832

Tien Thanh
Address : 364 Nguyen Luong Bang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3898838

Duy Anh
Address : 19 Vu Van Dung, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3858999

Hoang Long
Address : 9 Ngo Thi Nham, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3842842

Binh Minh
Address : 5 Doan Ket, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3855569

Asean
Address : 168 Tran Hung Dao, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3857533

Phuong Dong
Address : Km4, duong Nguyen Luong Bang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3892223

Tung Lam
Address : Quoc lo 5, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3859030

Hai Khanh
Address : 100 duong Ham Nghi, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3553888

Dong Xanh
Address : 101 Nguyen Huu Cau, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3845090

Kim Son
Address : So 7 Doan Ket, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3851999

Thu Huyen
Address : 283 Nguyen Luong Bang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3891714

Viet Hoan
Address : Hoang Ngan, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3891789

Nha khach Cong Doan
Address : 107 Chi Lang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact :

Phuong Lan
Address : 36 Nguyen Luong Bang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3892148

Trung Hieu
Address : 52 Hong Quang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3850391

Thanh Dung
Address : 62 Hong Quang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3857065

Nhat Truong
Address : 1054 Le Thanh Nghi, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3861783

Nha khach Bach Dang
Address : 89 Bach Dang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3854097

Dong Hai
Address : 66 Nguyen Luong Bang, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3890502

Thanh Thuy
Address : Quoc lo 5, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3892581

Thang Loi
Address : Quoc lo 5, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3848855

Hoang Gia
Address : 36 Hoang Ngan, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3838699

Ngoc Chau
Address : 38 Hoang Ngan, Hai Duong city, Hai Duong
Contact : 0320 3856775

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google :hotels and motels in hai duong, hotels and motels in binh giang, hotels and motels in cam giang, hotels and motels in chi linh, hotels and motels in gia loc, hotels and motels in hai duong, hotels and motels in kim thanh, hotels and motels in kinh mon, hotels and motels in nam sach, hotels and motels in ninh giang, hotels and motels in thanh ha, hotels and motels in thanh mien, hotels and motels in tu ky, hotels and motels in hai duong, hotels and motels in binh giang, hotels and motels in cam giang, hotels and motels in chi linh, hotels and motels in gia loc, hotels and motels in hai duong, hotels and motels in kim thanh, hotels and motels in kinh mon, hotels and motels in nam sach, hotels and motels in ninh giang, hotels and motels in thanh ha, hotels and motels in thanh mien, hotels and motels in tu ky

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Hai Duong Recent Posts