Hotels and Motels in La Gi, Binh Thuan

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in La Gi, Binh Thuan province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-binh-thuan

Ke Ga lighthouse (Photo – Phan Thoai Linh)

Find the Hotels and Motels in Binh Thuan

La Gi Beach Resort
Address : Duong Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3874458

Dat Lanh Resort
Address : Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 0127 9272468

Minh Nhi
Address: 354-356 Nguyen Truong To, Phuong Tan Thien, La Gi town, Binh Thuan
Contact: 062 3870456

Ngoc Anh
Address : Duong CMT8 – Tan Binh, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3568456

Thao Minh
Address : 338 Thong Nhat, Tan Thien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3560560

Thanh Binh
Address : 67 Thong Nhat, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3841222

Mai Long
Address : 153 Le Loi, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3844568

Lang Que
Address : 431 Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3874402

Minh Ha
Address : 42 Nguyen Truong To, Khu pho 10, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 0909 909666

La Gi
Address : Le Loi, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3843593

Huynh Tan
Address : 63 Nguyen Truong To, Tan Thien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3841999

Thanh Xuan
Address : 55 duong 23-4, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3844703

Huy Vu
Address : 45 duong 23-4, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3842722

Van Anh
Address : 95 Thong Nhat, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3842826

Han Ni
Address : 158 Nguyen Truong To, phuong Tan Thien, Thi xa Lagi, Binh Thuan
Contact : 0908 578557

Quoc Hung
Address : Duong Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 0986 346175

Bay Ngoc
Address : Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 2228042

Mai Huy
Address : Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 0984 444764

Thanh Thuy 2
Address : Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 2224333

Binh Minh
Address : Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3874804

Vuon Hong
Address : 160 Nguyen Trai, Tan Binh, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3566676

Lang Que Thanh Binh
Address : Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3874389 – 0984 546071

Viet Sang
Address : 413 Ly Thai To, Tan Tien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3874536

Thanh Thuy
Address : 306 Ngo Quyen, Tan An, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3560656

Nguyet Mi
Address : 48 duong CMT8, Binh Tan, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3566789

Nhu Y
Address : Thong Nhat, Tan An, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3561244

Phuong Trang
Address : 321 Thong Nhat, Tan Thien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3870035

Cat Tuong
Address : 15 Nguyen Truong To, Tan Thien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3870870

Nhat Anh
Address : 11 duong 23-4, Phuoc Hoi, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3844199

Quoc Khanh
Address : 157 Thong Nhat, Tan Thien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 3871926

Phuong Nhung
Address : 28 Nguyen Cong Tru, Khu pho 4, Tan Thien, La Gi town, Binh Thuan
Contact : 062 6531219

Cam Binh Village
Address : Nguyen Truong To, Lagi town, Binh Thuan
Contact : 062 3579123

Ba That
Address: 25 Thong Nhat, P Phuoc Hoi, Thi xa Lagi, Binh Thuan
Contact: 062 3842888

Minh Nhi
Address: 354-356 Nguyen Truong To, P Tan Thien, Thi xa Lagi, Binh Thuan
Contact: 0906 383 961

Minh Hoang
Address: 315 Ngo Quyen, P Tan An, Thi xa Lagi, Binh Thuan
Contact: 0985 755626

Ngoc Anh
Address: Duong CMT8, P Binh Tan, Thi xa Lagi, Binh Thuan
Contact: 0934 292279

Kim Huong
Address: 40 Nguyen Truong To, Khu pho 10, Thi xa Lagi, Binh Thuan
Contact: 0905 299637

Nganh Tam
Address: 478 Ly Thai To, Tan Tien, Thi xa Lagi, Binh Thuan
Contact: 0903 163166

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : Hotels and Motels in binh thuan, Hotels and Motels in bac binh, Hotels and Motels in duc linh, Hotels and Motels in ham tan, Hotels and Motels in ham thuan bac, Hotels and Motels in ham thuan nam, Hotels and Motels in la gi, Hotels and Motels in phan thiet, Hotels and Motels in phu quy, Hotels and Motels in tanh linh, Hotels and Motels in tuy phong

Hotels and Motels in La Gi, Binh Thuan
5 (1 đánh giá)

Binh Thuan Recent Posts