Hotels and Motels in Mui Ne, Binh Thuan

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Mui Ne, Binh Thuan province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-binh-thuan

Ke Ga lighthouse (Photo – Phan Thoai Linh)

Find the Hotels and Motels in Binh Thuan

Park Diamond
Address : Le Loi, Hung Long, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3835666

Novotel Phan Thiet
Address : 1 Ton Duc Thang, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3822393

Binh Minh
Address : 211 Le Loi, Hung Long, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3823621

Bien Xanh
Address : 403 Vo Thi Sau, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3822108

Phan Thiet
Address : 276 Tran Hung Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3818266

Nhat Linh
Address : 337 Le Loi, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3831141

My Ca
Address : 113 Ton Duc Thang, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 0987 685432

Khanh Hung
Address : 349 Tran Hung Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3818266

Hai Van
Address : 102 Thu Khoa Huan, Binh Hung, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3823783

Nguyen Khang
Address : 537 Thu Khoa HUan, Thanh Hai, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 0903 325340

Trung Dung
Address : 50 Tran Hung Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3831349

Lam Kieu
Address : 255 Tran Hung Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3831108

Hieu Nam
Address : 110 Tran Hung Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3828257

Lu Gia
Address : 430 Tran Hung Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3826010

Bong Sen
Address : 36 Nguyen Hoi, Phu Tai, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3821203

238 Tran Hung Dao
Address : 238 Tran Hung Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3822729

Co Hong
Address : 210 Vo Thi Sau, Hung Long, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3822707

Ca Ty
Address : 40 Phan Boi Chau, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3815900

Hai Yen
Address : 5 Thu Khoa Huan, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3832783

Nam Phuong Hai
Address : 549 Tran Hung Dao, Lac Dao, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3720191

Lam Kieu
Address : 255 Tran Hung Dao, Binh Hung, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3831107

Phuong Hung
Address : 76 Tuyen Quang, Binh Hung, Phan Thiet city, Binh Thuan
Contact : 062 3829333

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : Hotels and Motels in binh thuan, Hotels and Motels in bac binh, Hotels and Motels in duc linh, Hotels and Motels in ham tan, Hotels and Motels in ham thuan bac, Hotels and Motels in ham thuan nam, Hotels and Motels in la gi, Hotels and Motels in phan thiet, Hotels and Motels in phu quy, Hotels and Motels in tanh linh, Hotels and Motels in tuy phong

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Binh Thuan Recent Posts