Hotels and Motels in Phu Giao, Binh Duong

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Phu Giao, Binh Duong province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-binh-duongFind the Hotels and Motels in Binh Duong
Hoa Ngoc Lan
Address : 152 Tinh lo 741, Vinh Hoa, Phu Giao, Binh Duong
Contact : 0650 3672341

Bao Phat
Address : Tinh lo 741, Vinh Hoa, Phu Giao, Binh Duong
Contact : 0650 3695059

Le Nhi
Address : Tinh lo 741, Vinh Hoa, Phu Giao, Binh Duong
Contact : 0650 3673456

950
Address : Doc Lap, Phuoc Vinh, Phu Giao, Binh Duong
Contact : 0913 627950

Dan Thuy
Address : Tinh lo 741 Phuoc Vinh, Phu Giao, Binh Duong
Contact : 0650 3672719

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in binh duong, hotels and motels in ben cat, hotels and motels in dau tieng, hotels and motels in di an, hotels and motels in lai thieu, hotels and motels in phu giao, hotels and motels in tan uyen, hotels and motels in thuan an, hotels and motels in thu dau mot, 

Hotels and Motels in Phu Giao, Binh Duong
5 (1 đánh giá)

Binh Duong Recent Posts