Hotels and Motels in Thu Dau Mot, Binh Duong

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Thu Dau Mot, Binh Duong province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-binh-duongFind the Hotels and Motels in Binh Duong
An Loc
Address : To 13 khu pho 1, Hiep Thanh, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3616161

Hong Quyen
Address : 7 Pham Ngoc Thach, Hiep Thanh, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3819225

Hong Nhung
Address : 318 Cach mang thang 8, Phu Cuong, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3822662

Vu Gia
Address : 521 Binh Duong, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3829699

Binh Duong
Address : 50 Bach Dang, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3822811

Hoang Yen 2
Address : 12/66 Nguyen Chi Thanh, Tuong Binh Hiep, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3864585

Thang Loi
Address : 121 Thich Quang Duc, Phu Cuong, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3823494

Committee of Binh Duong Province Guest House
Address : 1 Quang Trung, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3835180

Thai Binh Duong
Address : 17 Huynh Van Luy, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3818868

Thanh Phuong
Address : 38 Huynh Van Luy, Phu Loi, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3829885

Kim Bang
Address : 22 Tran Phu, Chanh Nghia, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3515888

Becamex
Address : Phu Tho, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 2221333

Song Truong Giang
Address : Huynh Van Luy, Phu Loi, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3900094

Thien Loc
Address : Hiep Thanh, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3838819

Bong Sen
Address : 15 Tru Van Tho, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3822137

Phuong Khanh
Address : 167 Hoang Van Thu, Chanh Nghia, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3831448

Sao Bien
Address : 104/112 Le Hong Phong, Phu Hoa, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3855038

Tuan Vu
Address : 33/51T Cach mang thang 8, Phu Tho, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3813150

Tri Quang
Address : Cach mang thang 8, Chanh Nghia, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3818998

Phuong Phuong
Address : Nguyen Van Thanh, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 01256570075

Thien Ha
Address : 58 duong D9, Chanh Nghia, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3896868

Nhiet Doi
Address : 166D1, Phu Hoa, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0949 212122

Song Tra
Address : Phu Hoa, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3837160

Nhat Thong
Address : Nguyen Chi Thanh, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3901234

Luna
Address : 164/59 khu 5, Bui Quoc Khanh, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0906 352266

Diep Duyen
Address : 7 Huynh Van Luy, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3860181

Thanh Nien
Address : Phu Loi, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3822413

Gia Phuc 2
Address : 33 Huynh Van Cu, Chanh My, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3832999

Ngan Loc
Address : 89 Trinh Hoai Duc, Phu Loi, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3840228

Da Huong
Address : Ho Van Cong, Tuong Binh Hiep, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3899567

Co Thuy
Address : 453 Le Hong Phong, Phu Hoa, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3821274

Ngoc Ha
Address : 554 Le Hong Phong, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3840635

Ngoc Mai
Address : 644 Le Hong Phong, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0918 130043

Hoang Long
Address : 33 Nguyen Thai Binh, Phu Hoa, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0166 9252536

Hoang Minh
Address : So 839 Province Road 743, Phu My, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0919 010482

Truong Trung Hoang
Address : No 59 road 1/12. Phu Loi commune, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact : 0650 3856670

Hong Phong
Address: 220 Khu pho 2, P Hiep An, Thu Dau Mot city, Binh Duong
Contact: 0650 6297077

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : hotels and motels in binh duong, hotels and motels in ben cat, hotels and motels in dau tieng, hotels and motels in di an, hotels and motels in lai thieu, hotels and motels in phu giao, hotels and motels in tan uyen, hotels and motels in thuan an, hotels and motels in thu dau mot, 

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Binh Duong Recent Posts