Hotels and Motels in Tuy Phong, Binh Thuan

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Tuy Phong, Binh Thuan province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

khach-san-nha-nghi-tai-binh-thuan

Hải đăng Kê Gà (Ảnh – Phan Thoại Linh)

Find the Hotels and Motels in Binh Thuan

Kim Dung
Address : Nguyen Thi Minh Khai, Lien Huong town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 6501779 – 0975 895183

Dai Phu
Address : 27 Hai Thuong Lan Ong, Lien Huong town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 3600799

Hoang Phi Hoa
Address : 289 Vo Thi Sau, Lien Huong town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 3851168

Hoai Thuong
Address : Khu du lich Co Thach, Binh Thanh, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 3856789 -0944 563567 – 0919 563567

Viet Nga
Address : 51 Nguyen Hue, Lien Huong town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 3850837

Van Nam 1
Address : 16 Duong 7/4, Lien Huong town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 0937 608176 – 0165 4892332

Quoc Hung
Address : 24 Quoc Lo 1, Hoa Minh, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 2228999

Huy Hoang
Address : Quoc Lo 1, Hoa Minh, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 3857777

Linh Can
Address : Quoc Lo 1, Hoa Minh, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 6502239

Thanh Binh
Address : Quoc Lo 1, Hoa Minh, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062  3970507

Lam Van
Address : 328 Quoc Lo 1, Hoa Minh, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 3972739

Tung Vuong
Address : Quoc lo 1, Vinh Tan, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact :062 2246298

Thong Lan
Address : 69 Quang Trung, Phan Ri Cua town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact : 062 3854797

Victoria
Address: Khu pho 5, Hai Ba Trung, Lien Huong town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact: 0940 373934

Bay Hiep
Address: Khu du lich Co Thach, Binh Thanh, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact: 062 3856019

Dao Nguyen
Address: 235 Vo Thi Sau, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact: 062 3951800

Mui Tau
Address: 410 Quang Trung, Phan Ri Cua town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact: 062 3855800

Hong Duc
Address: 01 Duong 17/4 Lien Huong town, Tuy Phong, Binh Thuan
Contact: 062 3951369

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Search on Google : Hotels and Motels in binh thuan, Hotels and Motels in bac binh, Hotels and Motels in duc linh, Hotels and Motels in ham tan, Hotels and Motels in ham thuan bac, Hotels and Motels in ham thuan nam, Hotels and Motels in la gi, Hotels and Motels in phan thiet, Hotels and Motels in phu quy, Hotels and Motels in tanh linh, Hotels and Motels in tuy phong

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Binh Thuan Recent Posts