Khách sạn nhà nghỉ tại Lê Chân, Hải Phòng

Khách sạn nhà nghỉ tại Lê Chân, Hải Phòng (Cập nhật 10/2021)

Cùng Phượt – Lê Chân là một quận nội thành thuộc thành phố Hải Phòng, quận được đặt tên theo nữ tướng của Hai Bà Trưng. Bà được coi là người có công khai khẩn lập nên vùng đất mà đời sau phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay. Quận này có diện tích canh tác nông nghiệp rất ít, diện tích đất tự nhiên nhỏ lại không có các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn, song quận Lê Chân lại là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Lê Chân, Hải Phòng cho các bạn yêu thích du lịch. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết.

Tượng đài nữ tướng Lê Chân ở quận cùng tên (Ảnh - Huy Dang)

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Tiến Phương
Địa chỉ: 8 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: Đang cập nhật

KHÁCH SẠN Khách sạn Đông Phương
Địa chỉ: 4 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3840118

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Thu Hằng
Địa chỉ: 97 Mê Linh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3630460

KHÁCH SẠN Khách sạn Phú Vinh
Địa chỉ: 156 Cát Dài, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3950567

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ 205
Địa chỉ: Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0816 363979

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Phi Cường
Địa chỉ: 346, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3870551

KHÁCH SẠN Khách sạn Việt Linh
Địa chỉ: 446 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3781890

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Thanh Xuân
Địa chỉ: Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3513152

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Hải Khoa
Địa chỉ: 2/699 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3513154

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Quốc Vinh
Địa chỉ: Đường bờ mương, Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0924 222123

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ 163
Địa chỉ: 163, Đường Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3728662

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Phú Quý
Địa chỉ: Đào Nhuận, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3519363

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Kỳ Duyên
Địa chỉ: 287, Đường Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0936 246042

KHÁCH SẠN Khách sạn Cát Dài
Địa chỉ: 229 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3564521

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Hiếu Loan
Địa chỉ: 41, Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3742304

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Hoàng Long
Địa chỉ: 806 Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740018

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Hoa Phượng
Địa chỉ: 6 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3847275

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Hữu Duyên
Địa chỉ: Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3735046

KHÁCH SẠN Khách sạn Quang Hùng
Địa chỉ: 24 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3610266

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Angena
Địa chỉ: 63, Đường Nguyễn Văn Linh, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0902198014

KHÁCH SẠN Khách sạn Hoàng Tùng
Địa chỉ: 249 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3701999

KHÁCH SẠN Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 107 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3725818

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Ngọc Minh
Địa chỉ: 572 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3870633

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Huy Hoàng
Địa chỉ: 446 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3870187

KHÁCH SẠN Khách sạn Đăng Quang
Địa chỉ: 302 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3784262

KHÁCH SẠN Khách sạn Phúc Đại Lợi
Địa chỉ: 321 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3712072

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Sinh Hùng
Địa chỉ: 213 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0866 579588

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Trương Dương
Địa chỉ: 4/476, Đường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 6598700

KHÁCH SẠN Khách sạn Hải Trang
Địa chỉ: 40-42 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3845467

KHÁCH SẠN Khách sạn Đình Vũ 3
Địa chỉ: 917 Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740367

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Huy Nga
Địa chỉ: 91 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3789556

KHÁCH SẠN Khách sạn Sao Đêm
Địa chỉ: 315 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3701166

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Trường Phúc
Địa chỉ: An Kim Hải, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3823676

KHÁCH SẠN Khách sạn Đông Dương
Địa chỉ: 40 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3823866

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Sunlight
Địa chỉ: 779 Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740601

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Phương Thảo
Địa chỉ: 112 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 2214856

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Vân Sơn
Địa chỉ: 126 Trại Lẻ, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0948 907128

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Hương Bưởi
Địa chỉ: 149/292 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3764340

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Thùy Dung
Địa chỉ: 248 Hào Khê, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3729166

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Ngọc Cường
Địa chỉ: 1/571 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0936 540269

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Công Thành
Địa chỉ: 292 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0904637556

KHÁCH SẠN Khách sạn Hoàng Lan
Địa chỉ: 295 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3851040

KHÁCH SẠN Khách sạn Đại Dương
Địa chỉ: 145 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3940748

NHÀ NGHỈ Nhà nghỉ Sơn Hà
Địa chỉ: 227 Đào Nhuận, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0964 060401

NHÀ NGHỈ Nhà Nghỉ Ngọc Quyên
Địa chỉ: 33 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740225

KHÁCH SẠN Khách sạn Sen
Địa chỉ: 57 Đường Vòng Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3845600

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY. Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Tìm kiếm trên Google

 • khách sạn tại Lê Chân
 • nhà nghỉ tại Lê Chân
 • khách sạn giá rẻ tại Lê Chân
 • nhà nghỉ giá rẻ tại Lê Chân
 • khách sạn tốt ở Lê Chân
 • nhà nghỉ tốt ở Lê Chân
 • nhà trọ ở Lê Chân
 • đánh giá khách sạn Lê Chân
 • homestay ở Lê Chân
 • homestay giá rẻ ở Lê Chân
 • đánh giá khách sạn Lê Chân