Tag "nga sơn"

Khách sạn nhà nghỉ tại Nga Sơn, Thanh Hóa

Cùng Phượt – Nga Sơn là một huyện của tỉnh Thanh Hoá. Địa danh Nga Sơn gắn liền với sự tích quả dưa hấu với Mai An Tiêm, khởi nghĩa Ba Đình và chiếu cói Nga Sơn. Huyện nằm ở

Chi tiết
3.6/5 - (5 đánh giá)