Tag "thiệu hóa"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cùng Phượt – Thiệu Hóa là một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Huyện lỵ là thị trấn Vạn Hà. Thiệu Hóa ngày nay được kiến tạo từ hai vùng đất thuộc huyện Quân Ninh và huyện Tư Phố

Chi tiết
3/5 - (2 đánh giá)