Tag "vĩnh bảo"

Khách sạn nhà nghỉ tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Cùng Phượt – Vĩnh Bảo là một huyện trọng điểm về nông nghiệp của thành phố Hải Phòng, đây cũng là huyện có nhiều nghề thủ công truyền thống khá nổi tiếng như: dệt vải, dệt thảm, chiếu cói, mây

Chi tiết
4.5/5 - (2 đánh giá)