Xe khách đi Kiên Giang

Thích thì click đi

Cùng Phượt – Tổng hợp các nhà xe chất lượng cao chạy tuyến Sài Gòn – Kiên Giang – Rạch Giá – Hà Tiên để thuận tiện cho các bạn trong việc tham quan du lịch

Kiên Giang là một tỉnh có nhiều vùng biển đẹp ở Việt Nam (Ảnh – Internet)

TUYẾN HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH MIỀN  BẮC – KIÊN GIANG

ANH MẠNH

 • Lịch trình : Giao Thủy – Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Giao Thủy 9-19-28 âm lịch Kiên Giang 2-12-22 âm lịch
 • Điện thoại : 0350 3829845 – 0912 334171 – 0912 187535

NHÂN

 • Lịch trình : Rạch Giá – Thái Bình – Hải Phòng
 • Giờ xuất bến : Rạch Giá các ngày 2-10-18-23 âm lịch Thái Bình, Hải Phòng các ngày 5-15-21-28 âm lịch
 • Điện thoại :  0908 259704

ANH ĐẠT

 • Lịch trình : Thái Bình – Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Thái Bình 6h sáng ngày chẵn âm lịch Rạch Giá các ngày 1-4-6-8-10-12-15-18-20-22-24-26-28 âm lịch
 • Điện thoại :  0913 500059

TRỌNG HIỀN

 • Lịch trình : Hưng Yên – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Chợ Thi (Hưng Yên) 19h các ngày 8-18-28 âm lịch Rạch Giá các ngày 1-11-21 âm lịch
 • Điện thoại : 0321 3832238 – 0919 880546

NGỌC ÂN

 • Lịch trình : Hà Tiên – Kiên Giang – Kiến Xương – Thái Bình
 • Giờ xuất bến : Hà Tiên 16h các ngày 1-10-16-22 âm lịch Kiến Xương 5h các ngày 6-14-19-26 âm lịch
 • Điện thoại : 077 3860922 – 0913 608637

Các tuyến xe buýt nội tỉnh ở Kiên Giang

Tuyến 01 : Rạch Giá – Tắc Cậu

Nguyễn Bĩnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 63

Tuyến 02 : Rạch Giá – Thạnh An

Nguyễn Bĩnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 80

Tuyến 03 : Rạch Giá – Giồng Riềng

Nguyễn Bĩnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng

Tuyến 04 : Rạch Giá – Hòn Đất

Nguyễn Bĩnh Khiêm – Quốc lộ 80

TUYẾN SÀI GÒN – KIÊN GIANG

PHƯƠNG TRANG

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Bến xe miền Tây từ 1h đến 23h45 Rạch Giá từ 1h đến 24h
 • Điện thoại : 08 38309309 – 077 3691691

MAI LINH

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : 8h-11h13h-16h-21h-23h
 • Điện thoại : 08 39393939

TUYẾT HON

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến :  Liên hệ
 • Điện thoại : 08 22391288 – 0977 663663 – 077 3960960 – 077 3864129 – 077 6254369

TÂN HỒNG PHƯỚC

 • Lịch trình : Vị Thanh – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Vị Thanh 6h Hà Tiên 1h20
 • Điện thoại :  0711 3876759 – 0989636131 – 0918766772

ANH DUY

 • Lịch trình : Đồng Nai – Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Đồng Nai 3h Rạch Giá 12h
 • Điện thoại : 077 3506024 – 0919 742347

CÔ BA HÒ

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : 0919 514006 – 0913 637232

ĐỒNG PHƯỚC

 • Lịch trình : Tây Ninh – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Tây Ninh 17h Hà Tiên 17h15
 • Điện thoại : 066 3813666

DIỆU

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : 077 3610610 – 077 3612612 – 077 3836084 – 0913 993119

HOÀNG VŨ

 • Lịch trình : Rạch Giá – Bình Dương
 • Giơ xuất bến : Rạch Sỏi 5h30-6h30 Bình Dương 6h-7h
 • Lịch trình : Rạch Giá – Bến Cát
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 4h30-7h30 Bến Cát 4h-5h
 • Lịch trình : Hà Tiên – Bình Dương – Bến Cát
 • Giờ xuất bến : Hà Tiên 16h Bến Cát 20h
 • Điện thoại : 077 3917756 – 0918 812995 – 0906 925599 – 0903 763893 – 0906 925566

ÚT CƯỜNG

 • Lịch trình : Châu Đốc – Kinh Tám Ngàn – Rạch Giá
 • Lịch trình : Châu Đốc – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Châu Đốc 5h30 Rạch Giá 11h30
 • Điện thoại : 076 3575453 – 0913 675815 – 0918 614427

TƯ TÝ

 • Lịch trình : Hà Tiên – Rạch Giá – Bình Dương – Bến Cát
 • Giờ xuất bến : Rạch Giá 4h30-5h30-7h30-17h30 Bến Cát 5h30-19h Bình Dương 6h-7h15
 • Điện thoại :  077 3836362 – 0918 747484 – 0918 841060 – 0944 416526

HỒNG HOA

 • Lịch trình : Khánh Bình (An Giang) – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Khánh Bình 6h Hà Tiên 1h
 • Điện thoại : 0918 515972 – 0168 8004658

HẢI HẬU

 • Lịch trình : Rạch Giá – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  0918 006647

CHÂU HÀ

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : 077 3921139 – 0947 693636 – 0918 006645 – 0909 454157 – 0909 524499

NGUYÊN DŨNG

 • Lịch trình : Hà Tiên – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  077 3852073 – 08 37520126

THÀNH TÀI

 • Lịch trình : Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 20h Vũng Tàu 19h30
 • Điện thoại : 0913 792404 – 0914 212626

THẢO BẰNG

 • Lịch trình : Bến Tre – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Bến Tre 7h30 Hà Tiên 7h05
 • Điện thoại : 075 3850354 – 0913 721721 – 0919 378272

TẤN

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Bến xe miền Tây 7h-8h-19h-20h Hà Tiên 7h-8h-9h-22h
 • Điện thoại :  077 3852047 – 077 3852050 – 0918 311151 – 0913 994298 – 0919 044499

KIỀU DIỄM

 • Lịch trình : Hà Tiên – Bến Tre
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  077 3856463 –  0918 322138 – 0918 749344

BA DŨNG

 • Lịch trình : Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại : Tắc Cậu 7h-20h Sài Gòn 9h-15h
 • Điện thoại : 077 3837207 – 0913821095 – 0918006970

DUY QUANG

 • Lịch trình : Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  077 6507374 – 0939 949997

ĐỨC THIÊN

 • Lịch trình : Rạch Giá – Sài Gòn – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : 8h-20h
 • Điện thoại :  077 2234999 – 0919 553399 – 0983 620243

BA MINH

 • Lịch trình : Cầu Kè – Rạch Giá – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Cầu Kè 4h Hà Tiên 16h30
 • Lịch trình : Trà Vinh – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Trà Vinh 4h50 Hà Tiên 19h
 • Điện thoại :  074 3867089 –  0913 155157

LÊ VỐN

 • Lịch trình : Cà Mau – Rạch Sỏi
 • Lịch trình : Cà Mau – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Liên hệ
 • Điện thoại :  0918 157742 – 0949 682654 – 0906 070221

NGỌC TUYẾT

 • Lịch trình : Vũng Tàu – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Vũng Tàu 2h30-3h-3h30 Rạch Giá 19h-21h Rạch Sỏi 19h30-20h
 • Điện thoại :  064 3862158 – 0913 947795 – 0913 949640 – 0913 948835

NGỌC TRINH

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Sài Gòn 7h-8h-17h-19h-20h Hà Tiên 7h-9h-22h
 • Điện thoại : 0918 258169 – 0903 746128

KUMHO SAMCO

 • Lịch trình : Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến : Bến xe miền Tây 9h30-11h-15h30-21h-22h Hà Tiên 7h50-11h-20h20-21h10-22h30
 • Lịch trình : Sài Gòn – Hòn Chông
 • Giờ xuất bến : Sài Gòn 11h Hòn Chông 21h30
 • Lịch trình : Sài Gòn – Kiên Lương
 • Giờ xuất bến : Sài Gòn 11h-15h30-20h45 Kiên Lương 9h-22h-22h15
 • Điện thoại :  08 35112112 – 08 38338180 -Hà Tiên: 077 3959797 Hòn Chông: 077 3704477 Kiên Lương: 077 3704343

HOÀNG HẢI QUÂN

 • Lịch trình : Bình Dương – Rạch Giá
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 17h30 Bến Cát 19h
 • Điện thoại : 077 3835281 – 0907 661166 – 0913 994400

NHƯ NGỌC

 • Lịch trình : Hà Tiên – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Hà Tiên 18h15 Vũng Tàu 19h
 • Điện thoại :  0917 227827
 • Lịch trình : Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Rạch Giá 19h30 Vũng Tàu 2h15
 • Điện thoại :  0918 663344
 • Lịch trình : Rạch Sỏi – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến : Rạch Sỏi 19h Vũng Tàu 17h
 • Điện thoại :  0913792404
 • Lịch trình : An Minh (Kiên Giang) – Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu)
 • Giờ xuất bến : An Minh 16h Long Hải 2h
 • Điện thoại : 0937 444899


Tìm trên Google
: xe khách đi kiên giang, xe đò kiên giang, xe đi kiên giang, tuyến xe kiên giang, nhà xe kiên giang, xe đi miền tây, xe chất lượng cao kiên giang, xe giường nằm kiên giang, số Điện thoại xe kiên giang, xe sài gòn kiên giang, xe tuyến kiên giang, các xe chạy kiên giang hồ chí minh, xe buýt kiên giang, xe khách hà tiên, xe đi hà tiên, tuyến xe hà tiên, xe đi rạch giá, tuyến xe rạch giá, nhà xe rạch giá, xe khach kien giang, xe do kien giang, xe di kien giang, tuyen xe kien giang, nha xe kien giang, xe di mien tay, xe chat luong cao kien giang, xe giuong nam kien giang, so dien thoai xe kien giang, xe sai gon kien giang, xe tuyen kien giang, cac xe chay kien giang ho chi minh, xe buyt kien giang, xe khach ha tien, xe di ha tien, tuyen xe ha tien, xe di rach gia, tuyen xe rach gia, nha xe rach gia

Xe khách đi Kiên Giang
1 (1 đánh giá)