Tag "an biên"

Khách sạn nhà nghỉ tại An Biên, Kiên Giang

Cùng Phượt – An Biên là một huyện nằm ở phía Đông của Kiên Giang. Thời nhà Nguyễn, An Biên là tên phủ duy nhất (phủ An Biên) thuộc tỉnh Hà Tiên với 3 huyện Hà Châu, Kiên Giang và

Chi tiết