Biển hiệu lệnh đường bộ Việt Nam

Biển hiệu lệnh đường bộ Việt Nam (Cập nhật 02/2024)

Cùng Phượt – Hệ thống biển báo giao thông ở Việt Nam bao gồm nhiều nhóm biển, mỗi nhóm biển có hình dạng, màu sắc và các mục đích khác nhau nhằm hỗ trợ điều tiết và phân luồng giao thông. Các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn, hình chữ nhật màu xanh, hình vẽ màu trắng. Khi hết hiệu lệnh thường sử dụng vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình màu trắng. Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.

Biển báo hiệu lệnh đường bộ Việt Nam (Ảnh - cungphuot.info)

Biển số R.122 “Dừng lại”

Nội dung biển báo: Để báo các xe (cơ giới và thô sơ) dừng lại, đặt biển số R.122 “dừng lại”. Đây là biển hiệu lệnh dạng đặc biệt.

Biển số R.301(a,b,c,d,e,f,g,h) “Hướng đi phải theo”

Nội dung biển báo: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, đặt một trong những kiểu biển số R.301(a,b,c,d,e,f,g,h) “Hướng đi phải theo”. Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.

Biển số R.302(a,b,c) “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật”

Nội dung biển báo: Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật, đặt biển số R.302(a,b,c) “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật”. Biển số R.302(a,b) còn dùng kết hợp với biển P.102 tại dải phân cách để báo hiệu chiều đi của phần đường một chiều.

Biển số R.303 “Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến”

Nội dung biển báo: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau phải đặt biển số R.303 “Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến”.

Biển số R.304 “Đường dành cho xe thô sơ”

Nội dung biển báo: Để báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ, đặt biển số R.304 “Đường dành cho xe thô sơ”. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.

Biển số R.305 “Đường dành cho người đi bộ”

Nội dung biển báo: Để báo đường dành cho người đi bộ, đặt biển số R.305 “Đường dành cho người đi bộ”.

Biển số R.306 “Tốc độ tối thiểu cho phép”

Nội dung biển báo: Để báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy, đặt biển số R.306 “Tốc độ tối thiểu cho phép”.

Biển số R.307 “Hết tốc độ tối thiểu”

Nội dung biển báo: Đến hết đoạn đường tốc độ tối thiểu, đặt biển số R.307 “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu” (hoặc đặt biển số dP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm”, nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Biển số R.308(a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”

Nội dung biển báo: Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải), đặt biển số R.308(a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).

Biển số R.309 “ấn còi”

Nội dung biển báo: Biểu thị xe cộ đi đến vị trí đặt biển đó thì phải ấn còi. Đặt biển ở trước khúc đường ngoặt gấp hoặc sắp vào đường đèo dốc dọc lớn hơn 10%, tầm nhìn bị hạn chế.

Biển số R.310(a,b,c) “Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm”

Nội dung biển báo: Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, đặt một trong những kiểu biển số R.310(a,b,c) “Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm “. Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.

Biển số R.403 Làn đường dành riêng cho các phương tiện

Nội dung biển báo: Biển số R.403a “Đường dành cho xe ôtô”, biển số R.403b “Đường dành cho xe ôtô, xe máy”, biển số R.403c “Đường dành cho xe buýt”, biển số R.403d “Đường dành cho xe ôtô con”, biển số R.403e “Đường dành cho xe máy”, biển số R.403f “Đường dành cho xe máy và xe đạp”. Ngoài các loại phương tiện quy định trên biển được đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt các biển này.

Biển số R.404

Nội dung biển báo: Hết đoạn đường dành cho xe ôtô”, biển số R.404b “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô, xe máy”, biển số R.404c “Hết đoạn đường dành cho xe buýt”, biển số R.404d “Hết đoạn đường dành cho xe ôtô con”, biển số R.404e “Hết đoạn đường dành cho xe máy”, biển số R.404f “Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp”

Biển số R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo”

Nội dung biển báo: Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường, đặt biển số R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường”. Biển sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường (loại vạch 9.3: vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường). Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và hướng đi trên mỗi làn đường mà có ký hiệu phù hợp. Biển có tác dụng bắt buộc người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình của xe.

Biển số R.412(a,b,c,d,e,f,g,h) “Làn đường dành riêng cho từng loại xe hoặc nhóm xe”

Nội dung biển báo: Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe nhoặc nhóm xe riêng biệt, đặt biển số R.412(a,b,c,d,e,f,g,h). Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện, nhóm phương tiện cần quy định mà bố trí hình vẽ, biểu tượng các phương tiện tương ứng và mũi tên trên biển cho phù hợp và đảm bảo mỹ quan. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). Riêng biển số R.412e “Làn đường dành cho xe buýt”, nếu vạch sơn phân làn dành cho xe buýt có dạng nét đứt, các xe khác có thể đi vào làn xe này nhưng phải ưu tiên cho xe buýt (phải nhường đường, chuyển sang làn khác để không ảnh hưởng đến việc vận hành của xe buýt); trường hợp vạch sơn phân làn dành cho xe buýt là nét liền, các phương tiện khác không được đi vào làn đường dành cho xe buýt.

Biển số R.412(i,j,k,l,m,n,o,p)

Nội dung biển báo: “Kết thúc làn đường dành riêng cho từng loại xe hoặc nhóm xe”

Biển số R.415a “Biển gộp làn đường theo phương tiện”

Nội dung biển báo: Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường và loại xe được phép lưu thông trên từng làn đường theo quy định, đặt biển số R.415a “Biển gộp làn đường theo phương tiện”

Biển số R.415b “Kết thúc làn đường theo phương tiện”

Nội dung biển báo: Để chỉ dẫn hểt đoạn đường lưu thông trên từng làn đường theo quy định, đặt biển số R.415b “Kết thúc làn đường theo phương tiện” (

Biển số R.420 “Bắt đầu khu đông dân cư”

Nội dung biển báo: Để báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu đông dân cư, đặt biển số R.420 “Bắt đầu khu đông dân cư”.

Biển số R.421 “Hết khu đông dân cư”

Nội dung biển báo: Để báo hiệu hết đoạn đường qua phạm vi khu đông dân cư, đặt biển số R.421 “Hết khu đông dân cư”. Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.

Biển số R.E,9a

Nội dung biển báo: Để cấm đỗ xe trong khu vực, đặt biển R.e,9a “Cấm đỗ xe trong khu vực”;

Biển số R.E,9b

Nội dung biển báo: Để cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực, đặt biển R.e,9b “Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”;

Biển số R.E,9c

Nội dung biển báo: Để quy định khu vực đỗ xe, đặt biển R.e,9c “Khu vực đỗ xe”;

Biển số R.E,9d

Nội dung biển báo: Để quy định hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực, đặt biển R.e,9d “Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực”.

Biển số R.E,10a

Nội dung biển báo: Để báo hiệu hết cấm đỗ xe trong khu vực, đặt biển R.e,10a “Hết cấm đỗ xe trong khu vực”;

Biển số R.E,10b

Nội dung biển báo: Để báo hiệu hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực, đặt biển R.e,10b “Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”;

Biển số R.E,10c

Nội dung biển báo: Để quy định hết khu vực đỗ xe, đặt biển R.e,10c “Hết khu vực đỗ xe”;

Biển số R.E,10d

Nội dung biển báo: Để quy định hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực, đặt biển R.e,10d “Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực”.

Biển số R.E,11

Nội dung biển báo: Để chỉ dẫn đoạn đường qua hầm có áp dụng quy định giao thông riêng, đặt biển R.e,11a “Đường hầm”. Để chỉ dẫn hết đoạn đường qua hầm, các quy định giao thông riêng không còn áp dụng, đặt biển R.e,11b “Kết thúc đường hầm”.

Tìm trên Google

  • biển hiệu lệnh đường bộ việt nam
  • hệ thống biển báo giao thông việt nam
  • các biển báo cần chú ý khi đi phượt
  • giải thích các biển báo hiệu lệnh
  • danh sách biển hiệu lệnh tháng 2/2024
  • biển hiệu lệnh QCVN41:2019/BGTVT

5/5 - (1 đánh giá)