Tag "an minh"

Khách sạn nhà nghỉ tại An Minh, Kiên Giang

Cùng Phượt – An Minh là một huyện của Kiên Giang, vốn được tách ra từ huyện An Biên và là huyện thuộc vùng U Minh Thượng, nằm cách xa trung tâm của tỉnh. An Minh có tiềm năng để

Chi tiết