Tag "cần đước"

Khách sạn nhà nghỉ tại Cần Đước, Long An

Cùng Phượt – Cần Đước là một trong 2 huyện nằm ở cuối sông Vàm Cỏ của tỉnh Long An. Huyện nằm ở phía Đông Nam và thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cần Đước là huyện trọng

Chi tiết