Tag "cầu giấy"

Khách sạn nhà nghỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội

Cùng Phượt – Cầu Giấy là một quận nội thành thuộc thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy được thành lập năm 1996, hiện tại có 8 phường trực thuộc. Nơi đây cũng là cái nô i văn hiến và nghề

Chi tiết