Tag "châu phú"

Khách sạn nhà nghỉ tại Châu Phú, An Giang

Cùng Phượt – Châu Phú là huyện nằm trong tứ giác Long Xuyên ở phía Hữu ngạn sông Hậu. Đồng thời nằm ở trung tâm của tỉnh An Giang. Được thiên nhiên ưu đãi, hàng năm tiếp nhận lượng phù

Chi tiết