Tag "Chư Prông"

Khách sạn nhà nghỉ tại Chư Prông, Gia Lai

Cùng Phượt – Chư Prông là huyện nằm ở tây nam của Gia Lai. Tên huyện được đặt theo tên ngọn núi cao nhất vùng – núi Chư Prông. “Chư prông” theo tiếng Jrai có nghĩa là “ngọn núi lớn”,

Chi tiết