Tag "cù lao dung"

Khách sạn nhà nghỉ tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cùng Phượt – Cù Lao Dung như một hòn cù lao lớn, nằm giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, nhưng thực sự là bao gồm 3 hòn cù lao nhỏ gộp lại: Cù lao Tròn, Cù lao Dung

Chi tiết