Tag "Đắk Tô"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đắk Tô, Kon Tum

Cùng Phượt – Đắk Tô là một huyện của Kon Tum, phía tây giáp huyện Ngọc Hồi, phía nam giáp huyện Sa Thầy, phía đông giáp huyện Đắk Hà, phía bắc giáp huyện Tu Mơ Rông. Đăk Tô là tên

Chi tiết