Tag "điện biên đông"

Khách sạn nhà nghỉ tại Điện Biên Đông, Điện Biên

Cùng Phượt – Điện Biên Đông là một huyện miền núi thuộc tỉnh Điện Biên, được thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1995. Trước đây huyện này là một phần của huyện Điện Biên và từ ngày 7 tháng

Chi tiết