Tag "đống đa"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đống Đa, Hà Nội

Cùng Phượt – Đống Đa là một quận nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, địa bàn quận Đống Đa hiện nay nằm trên nền đất xưa vốn thuộc các tổng Hữu Nghiêm (sau đổi là Yên Hòa), Tiền

Chi tiết