Tag "đông giang"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đông Giang, Quảng Nam

Cùng Phượt – Đông Giang là một huyện của tỉnh Quảng Nam. Đông Giang có 811,2 km 2diện tích tự nhiên và 20.798 người, mật độ dân số đạt 26 người/km². Đông giáp huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng,

Chi tiết
Khách sạn nhà nghỉ tại Đông Giang, Quảng Nam
5 (2 đánh giá)