Tag "động ngườm ngao"

Cao Bằng: Huyền ảo động Ngườm Ngao

Động Ngườm Ngao được coi là một trong những món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân bản địa tỉnh Cao Bằng. Tương truyền, xưa kia trong động có rất nhiều hổ dữ sinh sống nên

Chi tiết
Cao Bằng: Huyền ảo động Ngườm Ngao
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn ;)