Tag "đức cơ"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đức Cơ, Gia Lai

Cùng Phượt – Đức Cơ là một huyện miền núi phía Tây của Gia Lai, đa số dân cư là lao động phổ thông, làm nương rẫy hoặc lao động trong các ngành nghề nông, lâm nghiệp. Hệ thống đất

Chi tiết