Tag "Ea H’leo"

Khách sạn nhà nghỉ tại Ea H’leo, Đắk Lắk

Cùng Phượt – Ea H’leo (/E-a-hơ-leo/) là một huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk, được thành lập vào ngày 8/4/1980 trên cơ sở tách một số xã phía Bắc thuộc huyện Krông Búk. Tên huyện được lấy theo tên một con

Chi tiết