Tag "Ea Súp"

Khách sạn nhà nghỉ tại Ea Súp, Đắk Lắk

Cùng Phượt – Với độ cao trung bình thấp nhất tỉnh khoảng 160m – 200m so với mực nước biển, địa hình là một bình nguyên tương đối bằng phẳng, sau khi được nhà nước cho xây dựng ở đây

Chi tiết