Tag "hàm thuận nam"

Khách sạn nhà nghỉ tại Hàm Thuận Nam

Cùng Phượt – Hàm Thuận Nam là một huyện của tỉnh Bình Thuận. Hàm Thuận Nam được thành lập vào năm 1983 từ việc chia cắt huyện Hàm Thuận của tỉnh Thuận Hải. Huyện lỵ là thị trấn Thuận Nam,

Chi tiết