Tag "hồng lĩnh"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Cùng Phượt – Hồng Lĩnh là thị xã nằm ở phía bắc tỉnh Hà Tĩnh, nơi có dòng Sông La, Sông Minh giang (Kênh nhà Lê) và sông Lam dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh với 99 ngọn nổi tiếng.

Chi tiết