Tag "Ia H’Drai"

Khách sạn nhà nghỉ tại Ia H’Drai, Kon Tum

Cùng Phượt – Ia H’Drai (đọc là “Za Hơ-dờ-rai”, theo tiếng Jarai) là một huyện vùng biên giới nằm ở phía tây nam tỉnh Kon Tum được thành lập vào năm 2015 trên cơ sở tách 3 xã thuộc huyện

Chi tiết