Tag "kiên lương"

Khách sạn nhà nghỉ tại Kiên Lương, Kiên Giang

Cùng Phượt – Kiên Lương nằm ở Tây Bắc của Kiên Giang, huyện này cùng với Hà Tiên và Phú Quốc là tam giác du lịch của Kiên Giang với thế mạnh là du lịch biển. Kiên Lương có Hòn

Chi tiết