Tag "kiến xương"

Khách sạn nhà nghỉ tại Kiến Xương, Thái Bình

Cùng Phượt – Kiến Xương nằm ở phía nam của tỉnh Thái Bình. Trên địa bàn huyện có làng chạm bạc Đồng Xâm, là một làng nghề chạm khắc kim loại quý. Hàng năm, nơi đây có tổ chức Lễ

Chi tiết