Tag "lương tài"

Khách sạn nhà nghỉ tại Lương Tài, Bắc Ninh

Cùng Phượt – Lương Tài là một huyện thuần nông, chuyên trồng lúa, ngô, cây ăn quả, hoa màu, dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò, gia cầm nằm ở phía nam của Bắc Ninh. Tổng hợp các khách sạn nhà

Chi tiết