Tag "nậm cắn"

Chốn biên cương ‘trời thấp, đất cao’ ở Nậm Cắn

Cùng Phượt – Nậm Cắn, tiếng Thái nghĩa là “cùng chung dòng suối”, mang một nghĩa rất đẹp: Việt Nam và Lào, hai nước chung một dòng nước. Tôi luôn nhớ về miền đất ấy. Nỗi nhớ như một dòng suối

Chi tiết
Chốn biên cương ‘trời thấp, đất cao’ ở Nậm Cắn
5 (1 đánh giá)